Elevtallet på Vilsted Friskole falder næste år

VILSTED:Efter sommerferien vil der, som tingene ser ud lige nu, være tre elever færre på Vilsted Friskole. Men tingene retter sig igen året efter, så skolens ledelse er bestemt ikke i panik. - Det er vores vilkår, at elevtallet varierer fra år til år. I år har vi 88 elever, og næste år ser det ud til, at vi får 85. Ni elever går ud, og lige nu er der kun fem børn , der er tilmeldt den nye børnehaveklasse, oplyser skoleleder Jens Christian Møller. Det er dog langtfra ualmindeligt, at flere børn kommer til så sent som i løbet af sommerferien. Et lyspunkt er det i hvert fald, at der allerede nu er meldt 14 børn ind i den børnehaveklasse, der starter i august 2006. Skolen ønsker at have maksimalt 15 elever i en klasse. Den politik betød, at man i dette skoleår måtte sig nej til børn, der ønskede at komme i 4.-5. klasse. Skolen havde nemlig netop valgt at lægge de to små klasser sammen. Den problematik kom Jens Christian Møller ind på i sin beretning, da skolen forleden holdt generalforsamling. - Det er skæbnens ironi, at vi i løbet af året har fået en hel del henvendelser om optagelse i netop de to klasser, hvor vi har været nødsaget til at sige nej. Vi har skønnet at det var pædagogisk uforsvarligt først at bruge en masse energi på at lægge sammen for derefter at skille ad igen, sagde han. I beretningen gjorde han også rede for dette års store opgave, som har bestået i en større omlægning af måden, skemaerne er bygget op på. Han udtrykte tilfredshed med resultatet: - Vi kunne hurtigt se, at lærernes arbejde var præget af mere samarbejde og fælles forberedelse, og eleverne fik mere tid til at fordybe sig i de tværfaglige emner. Der blev mere ro på basistimerne og på madpakkespisningen. På generalforsamlingen var der også lejlighed til at snakke fremtidsplaner. Hertil hører færdiggørelsen af legepladsen. Skolens bestyrelse drømmer desuden om udvidelse og nybyggeri og vil indhente tilbud. Men i det kommende år bliver der dog ikke sat større projekter i gang. Der var genvalg til alle i bestyrelsen undtagen Lasse Jensen, der ikke ønskede valg. I stedet kom Ib Måløe fra Næsby ind.