Skolevæsen

Elevtallet styrer skolernes økonomi

Om to år er harmoniseringen af skolerne i Rebild gennemført. Sammenlægningsudvalget har godkendt modellen, som sikrer det vejledende timetal for eleverne. Det er dog sket ved at give mindre tid til ledelse og færre timer til specialundervisning.

Mange skoler kan spare op til 25 pct. af deres nuværende energiforbrug. Det svarer til en årlig besparelse på næsten 100.000 kroner. arkiv­fo­to: lars pauli

Mange skoler kan spare op til 25 pct. af deres nuværende energiforbrug. Det svarer til en årlig besparelse på næsten 100.000 kroner. arkiv­fo­to: lars pauli

Faktisk er der i indskolingen sat flere timer af end det vejledende timetal, hvilket giver eleverne i børnehaveklasse til og med fjerde klasse et ugentligt timetal på 25. I forudsætningerne for den valgte model er der regnet med 18 elever i klasserne, at lærerne underviser 700 timer og de i gennemsnit koster 370.000 kroner om året. Princippet i modellen er tildeling af ressourcer pr. elev, men når det gælder ledelse er hver skole på forhånd tildelt 550 timer samt ekstra tildeling i forhold til specialklasser, 10. klasse center og tosprogede elever. Centralt er der i modellen puljer til vedligeholdelse, fri i forbindelse med barsel, udviklingsprojekter, uddannelse af skoleledere, pædagogiske servicecentre, SSP konsulent, tolkning, forsikring og skatter, tjenestemandspensioner, rådgivning, enkeltintegration af elever og udligning for elever og i andre kommuner. I ordningerne er indlagt, at merforbrug til barsel og længerevarende sygdom skal tages fra skolernes budgetter. Indbygget i sammenlægningsudvalget beslutning er, at der skal foretages en analyse af rengøringen og pedelfunktionerne for at finde frem til en harmonisering. Skolerne vil i forhold til de tre foregående år få midler til varme, el og vand. Når det gælder materialer er tildelingen pr. elev og derudover, når det gælder biblioteket, et beløb til hver skole uanset elevtal. Hellum skole hårdt ramt I sammenlægningsudvalget konstaterede formanden, borgmester Anny Winther, at de fleste skoler i de tre gamle kommuner allerede har kontrakter, og hun konstaterede, at for specielt Hellum skole ser det meget anderledes ud. Her har sammenlægningsudvalget vedtaget en overgangsordning og fagudvalget har haft et såkaldt dialogmøde med skolen. Annie Ovesen (V) påpegede, at for Hellum skole var det voldsomt, at skolen både skulle spare to procent til omstillingspuljen i den ny kommune og miste 17 procent af sine midler, derfor satte hun sin lid til et visionsseminar i begyndelsen af næste år. Det kunne borgmester Anny Winther dog ikke love, men nok at der ville blive holdt et dialogmøde. Bent Juul Jensen (V), formand for det vejledende børne- og ungdomsudvalg, fremhævede at der blev indskoling på alle skoler i Rebild, en klassekvotient på i gennemsnit 18 elever og at Skørping havde den regel, at skolerne mindst fik tilskud for 15 elever i klasserne. Og når det gælder Hellum skole var der netop holdt et dialogmøde, hvor udvalgsformanden konstaterede, at Hellum ikke havde tabt modet. - De skal bare hjælpe i gang, det er jeg helt tryg ved, sluttede Bent Juul Jensen.