Energiforbrug

Elforbrugere raser over varmevanvid

KRAFTVARME:Det er ikke meningen jeg vil indlede en debat med Sammenslutningen af Danske Elforbrugere, men kort fortælle om udviklingen set fra varmesiden. Vi havde i Hjørring en varmeforsyning baseret på olie. Efter oliekrisen ønskede man i Danmark af forsyningssikkerhedsmæssige årsager at have flere strenge at spille på og det var en af årsagerne til man omstillede varmeproduktionen i Hjørring fra olie til kul. Næste skridt var så at få anvendt den naturgas der var kommet til Vendsyssel og samtidig sikre en bedre udnyttelse ved samproduktion af varme og el. Der kom et pålæg til Hjørring Varmeforsyning om at omstille produktionen til kraftvarme, hvilket vi så gjorde. Fra den 1. januar 2005 er salg af el undergivet de alm markedsmekanismer. Det er samfundsmæssigt fornuftigt ikke at producere el på tider hver der ikke er efterspørgsel efter el. Vi har i Hjørring Varmeforsyning selvfølgelig fulgt de politiske påbud der er kommet. Vi er ikke altid tilfredse med ændringerne og den hastighed ændringerne kommer i. Vi pålægges meget store investeringer og ønsker derfor klare regler der holder så vi har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på. Men vi er underlagt de overordnede politiske årsager. Der foretages – for ofte – reguleringer i de vilkår der gælder for f.eks. varmeproduktion. Vi er i Hjørring kommet fornuftigt ud af de mange forandringer bl.a. ved at afvikle gæld så hurtigt som hensynet til en stabil lav varmepris tilsiger. At 60 pct. af landets husstande opvarmes med fjernvarme, betyder f.eks. at der udledes 50 pct. mindre CO2 end hvis man havde haft individuel olieopvarmning. Det opvarmede rumareal er de seneste 20 år steget med ca 25 pct. mens det samlede energiforbrug til rumopvarmning er faldet med 10% så vi har en fælles interesse i fjernvarmen. Til slut kan jeg tilføje at varmeforbrugerne også er el-forbrugere