Elforening med orden i økonomien

ØLAND:På den årlige generalforsamling i Øland Transformatorforening kunne formand Leif Østergaard Laursen berette om et roligt år. Der har kun været mindre udgifter i årets løb. De 279 forbrugere under transformatorforeningen har alle nydt godt af foreningens gode økonomi, idet der er uddelt 1500 el-sparepærer til forbrugerne på Øland. Det er spejderne, der har delt pærerne ud, og formanden roste dem for et flot stykke arbejde. Der faldt da også et pænt beløb af til Øland Spejderne for deres indsats. Transformatorforeningen har ikke planlagt større projekter. Han Herreds Elforsyning, der arbejder med bredbånd til alle, tager selv direkte kontakt til forbrugerne. Jette Christensen oplæste regnskabet fra Revisionsfirmaet Hav & Kronborg, der viser aktiver på godt to mio. kr. Beretning og regnskab blev godkendt uden større bemærkninger. Ny i bestyrelsen blev Hardy Lauridsen, der afløser Carl Chr. Thomsen, der ikke ønskede at genopstille. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Eivin Mathiesen, Chr. Engberg og Jens Oluf Thomsen.