Retspleje

Elforsyning blev frikendt

Brønderslev og Oplands Elforsyning er blevet frikendt for at have ødelagt drænledninger på en ejendom ved Poulstrup. Retten i Brønderslev har afsagt dom i den 11 år gamle sag. BOE nedlagde i 1994 et kabel langs Tollestrupvej, og dette kabel blev lagt ind over markerne tæt på et markskel. Gårdejeren mener, at der er sket skader på hans drænledninger. Ingeniør Ib Maagaard og drænmester Børge Christiansen har foretaget syn og skøn, ligesom planteavlskonsulent Poul Madsen har været inde i billedet for at drøfte situationen. Gårdejeren var i 1992 ude for en stærkstrømsulykke, og den blev BOE dømt ansvarlig for, og derfor har han forbudt BOE at færdes på hans arealer uden tilladelse. Gårdejeren havde krævet en erstatning på 34.000 kr. Dels til dækning af udgifterne til ny dræning, dels til dækning af afgrødetab. Gårdejeren skal betale 16.000 kr. til BOE i sagsomkostninger, men gårdejeren har bebudet, at sagen skal prøves ved Vestre Landsret.