Energiselskaber

Elforsyningen har givet et større overskud end ventet

Overskuddet er på 8,4 millioner kr.

BRØNDERSLEV:Brønderslev og Oplands Elforsyning har et overskud på 8,4 mio. kr. Det kunne formand for BOE's bestyrelse, Erling Andreasen, Hellum, oplyse på repræsentantskabsmødet. Overskuddet er 5,4 mio. kr., når der ses på BOE's egne, interne forhold, og der ses bort fra de tre mio. kr., som vedrører kapitalandelene i Elsam A/S, Eltra NV Net og Nordjysk Elhandel. Resultatet er blevet 500.000 kr. bedre end budgetteret. Erling Andreasen oplyser, at årets resultat har kunnet finansiere årets investeringer på 14 mio. kr., og da BOE samtidig har kunnet nå de planlagte og budgetterede projekter for kabellægning af det tilbageværende luftledningsanlæg, ser man frem til at nå målet om kabellægning af de resterende 10 kV-luftledninger senest i 2008. - Det er derfor også med tilfredshed, at vi i 2003 forventer at kunne demontere mere end 35 kilometer 10 kV-luftledninger mod godt 18 kilometer i 2002. - At vi vil nå det, er vi meget sikre på, idet der allerede i dag er blevet mere end 25 kilometer højspændingskabel, selv om vi grund af frosten måtte hen i marts, før kabellægningen rigtig kunne komme i gang. - Gennem Nordjysk Elhandel har BOE i 2002 leveret en yderst konkurrencedygtig, markedsbaseret el, som vi har kunnet sælge til en gennemsnitspris på ca. 20,7 øre pr. kWh, hvor Energitilsynet har accepteret en pris på 21 øre pr. kWh. Erling Andreasen oplyste, at det danske el-marked med den skelsættende dato, 1. januar 2003, nåede den totale markedsåbning. - Markedet blev på landsplan med et slag udvidet fra ca. 2500 kunder med markedsadgang til ca. tre millioner kunder, og der var frem mod 1. januar 2003 stor spænding om, hvor mange kunder, der ville benytte sig af denne mulighed. Erling Andreasen oplyste, at kun ca. 50 af BOE's mindre kunder valgte en anden leverandør af markedsbaseret el, og en del af disse kunder valgte Nordjysk Elhandel som leverandør. - Langt hovedparten af vore kunder valgte ikke at foretage sig noget - enten, fordi de er tilfredse med BOE Forsyning A/S som den sædvanlige leverandør eller fordi, de ikke oplever el-markedet som interessant, og her er det jo nok det sidste, der har været mest fremherskende. - BOE Forsyning A/S tager rollen som forsyningspligtselskab alvorligt, og vi vil fortsat arbejde aktivt for at sikre vore kunder konkurrencedygtige el-priser. - Ved indgangen til 2003 forelå en færdig model for markedsåbningen - blandt andet ved, at leverandørskifte skulle ske nemt, elektronisk og gratis for kunderne. - BOE løste alle sine opgaver til tiden, stort set uden væsentlige, tekniske problemer. Markedsåbningen har krævet en kolossal arbejdsindsats i landets netselskaber og omfattende investeringer i nyt IT-udstyr til at holde styr på de enorme mængder data, som kræves i et marked med mange leverandører i samme netområde, og med stærkt varierende priser over døgnet og året.