Retspleje

Elin Møller: - jeg er pure frifundet

Folketingets ombudsmand vil ikke behandle udvalgsformand Elin Møllers klage over kommunaldirektøren, men hun føler sig frikendt af tilsynsrådet

NIBE:Elin Møller-sagen om udvalgsformand Elin Møllers (S) egenhændige ophævelse af et påbud om byggestop på adressen Grønnegade 13 i Nibes gamle bevaringsværdige bydel - uden om eget udvalg og borgmesteren - udvikler sig hastigt op mod kommunalvalget. Elin Møller har sendt en klage til Folketingets Ombudsmand over forvaltningens behandling af hende med særlig adresse til kommunaldirektør Hanne Dahl, men ombudsmanden afviser nu at behandle den. Kommunaldirektøren bestilte en juridisk vurdering af Elin Møllers handlemåde hos jurister i Kommunernes Landsforening og Statsamtet, og juristerne har hidtil fastslået, at det var klokkeklart ulovligt, da Elin Møller på egen hånd 30. september ophævede et påbud om at stoppe byggeriet at et nyt hus i Grønnegade som afløser for det gamle, som byrådet havde besluttet ikke måtte rives ned, men blev det. Elin Møller finder det dybt kritisabelt, at den juridiske vurdering bestilt af kommunaldirektør Hanne Dahl ikke blev forelagt hende før mødet i udvalget for teknik og miljø onsdag 28. september, og tvivler på indholdets lødighed. Folketingets ombudsmand melder dog pas. - Min beslutning om ikke at foretage videre er truffet på grundlag af sagens karakter set i forhold til det ressourceforbrug en undersøgelse vil kræve, lyder svaret fra ombudsmanden underskrevet af direktør Jens Møller, og han tilføjer: - Efter ombudsmandens paragraf 16, stk. 1, afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) har netop sendt et brev til byrådets medlemmer, hvor han beklager. at Elin Møller på det seneste byrådsmøde kritiserede forvaltningen med kommunaldirektør Hanne Dahl i spidsen. - Det er urimeligt, at anklage en offentligt ansat, der er tilstede på byrådsmødet, men ikke har lov at tage til genmæle, skriver Jens Østergaard Madsen. Kandidat til Aalborg byråd for Venstre, partiets amtsformand Erik Hovesen, har varslet en klage over Elin Møller til Tilsynet med Kommuner for at overtræde den kommunale styrelseslov, men fredag var klagen endnu ikke var sendt. - Jeg har haft travlt med mit firma, og opholdt mig en del i Frankrig, men klagen er lige på trapperne, fortæller Erik Hovesen. Udvalgsformand og kandidat til Aalborg Byråd, Elin Møller, fik jurister til at udarbejde et svar på anklagerne, som hun har afleveret til Statsamtet, inden Erik Hovesens klage er modtaget, og statsamtet mener ikke, hun har gjort noget ulovligt - ihvertfald ikke, som Elin Møller selv udlægger sagen. - Det fremgår klart og tydeligt af afgørelsen, at undertegnede overhovedet ikke har foretaget sig noget ulovligt i denne sag, meddeler Elin Møller. Venstres Erik Hovesen har dog ikke tænkt sig, at trække sin klage til Tilsynet med Kommuner tilbage. - Det svar Elin Møller har fået, er jo et svar på Elin Møllers egne præmisser. Det er ikke et svar på de anklager, vi rejser i Tilsynet med Kommuner, og som handler om brud på styrelsesloven. - Et smart trick for at skyde ansvaret fra sig kort tid før valgkampen, mener Erik Hovesen. Sent fredag insisterede Elin Møller dog på, at Tilsynsrådet har truffet en endelig afgørelse om, at sagen derfor er slut, og at statsamtet har taget sagen op af egen drift inden modtagelsen af Erik Hovesens klage. - Afgørelsen ligger i Erik Hovesens postkasse lørdag. Jeg har sendt alle sagsakter, og så er jeg sikker på, han og borgmesteren skifter mening. Tilsynsrådet skriver, at Elin Møllers fremsendte oplysninger, "ikke giver anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse", da det ikke findes sansynliggjort, at sådan en undersøgelse vil kunne påvise, at Elin Møller som udvalgsformand "har handlet ulovligt. Borgmester Jens Østergaard Madsen: - Det, der er forskellen i Elin Møllers opfattelse, og vores er, at vi efter standsnings-påbudet var givet, havde vi en forventning om, at sagen herefter skulle politisk behandles, siger Jens Østergaard Madsen. - Det havde vi med baggrund i, at det gamle hus på adressen Grønnegade 13 ikke måtte rives ned, som besluttet af byrådet. Det synspunkt understøttes af, at det på mødet i udvalget for bevarende lokalplaner, blev drøftet, om vi skulle indgive politianmeldelse. - Vi har simpelthen to forskellige opfattelser, og påbudet om byggestop handlede ikke blot om Historisk Museums interesse. Elin Møller står fast: - der er ikke noget at komme efter. Lad os nu føre en sober valgkamp.