Retspleje

Elin vil blive savnet

Retten i Hobro har mistet tre af ni medarbejdere

HOBRO:Kontorfuldmægtig på dommerkontoret i Hobro Elin Rasmussen, der er gået på efterløn som 60-årig, vil blive savnet af sine kollegaer. Dommer i Hobro Preben Skouvig betegner hende som usædvanlig dygtig, pligtopfyldende og loyal. Det er under alle omstændigheder et stort tab for en arbejdsplads at miste en vellidt medarbejder, der har kunnet sit svære stof på fingrene og som har et indgående lokalkendskab. Men tabet forstærkes af, at retten i Hobro ved nytår mistede tre af sine ni ansatte. Domstolene er på landsplan blevet ramt af fyringer, de første domstolene har været ude for siden 1919. I Hobro mistede retten ved årsskiftet Elin Rasmussen, der længe havde ønsket at fratræde, og hvis stilling altså ikke slås op igen. En kasserer blev fyret, og en elevstilling må ikke genbesættes. Kassererens plads bestrides af to reservekassererer, men da de også skal tage sig af henholdsvis tinglysning og borgerlige retssager, er der tappet kraft fra kontoret, påpeger dommer Preben Skouvig. Kassen skal fungere med samme effektivitet som hidtil, og tinglysning arbejder inden for visse tidsfrister. Men på alle andre området må borgerne forvente, at der bliver længere ventetid. Når dommer Skovig har domsforhandling i en borgerlig retssag, er der en frist på seks uger til at afsige dommen. Som regel afleverer Skouvig to dage efter et håndskrevet manuskript til skrivestuen, der renskriver dommen. - Hidtil har langt de fleste domme i borgerlige sager kunnet fremsendes til parterne efter 14 dage. Men jeg forudser, at det i fremtiden trækker ud, fordi personalet må udfylde andre arbejdsopgaver, siger Skouvig. Ventetid er altid uønsket, men navnlig i sager om forældremyndighed er det en ubehagelig uvished for parterne at gå i, påpeger Skouvig. - De sager vil komme i første række, lover dommeren i Hobro.