Håndbold

Elite giver bredde

SPORT:Det har gennem mange år været en daglig kamp at få økonomien til at slå til i en idrætsforening. Den nuværende økonomiske krise har gjort forholdene endnu vanskeligere, idet trængte virksomheder nedskærer på sponsoraterne, hvilket de fleste foreninger allerede har kunnet mærke. Nu arbejder kommunen i sit spareforslag med at nedskære White Hawks og Frederikshavn Fox med hver 250.000 kr. årligt. De to ”flagskibe” er i forvejen hårdt trængte og har mindst af alt brug for yderligere nedskæringer. I Frederikshavn kommune er vi på eliteplan bl.a. repræsenteret af badminton, florball, håndbold og ishockey. idrætsgrene der har bragt Frederikshavn på landkortet og skabt god PR for området og er med til at skabe interesse for idræt blandt børn og unge i kommunen. Eliten skaber bredde – vi vil jo gerne have så mange som muligt dyrker idræt. Eliten skaber glæde – vi har brug for oplevelser, og noget at stå sammen om. Eliten skaber PR – vi har brug for en positiv omtale udad til. Vi har som kommune, både brug for, og glæde af vores lokale eliteidræt. Derfor bør White Hawks og Fox bevare det tidligere afsatte tilskud.