Eliteforskerpris til kolesterolforsker

Majken Karoline Jensen

Majken Karoline Jensen

Anerkendelse: Forsker ved Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Majken Karoline Jensen, modtog onsdag Det Frie Forskningsråds ”Ung Eliteforskerpris”. Prisen gives for hendes forskning i kolesterols betydning for hjerte/karsygdomme. Majken Karoline Jensens forskning beskæftiger sig med den type kolesterol, der går under betegnelsen HDL. HDL-kolesterol har i modsætning til LDL-kolesterol traditionelt været opfattet som det ”gode” kolesterol, da studier har vist, at det modvirker åreforkalkning i blodårerne, og dermed mindsker risikoen for hjerte/karsygdomme. Ny forskning har dog rejst tvivl om denne opfattelse. Majken Karoline Jensens teori er, at et bestemt protein på HDL-partiklens overflade er betydende for risikoen for at udvikle hjertesygdom. Tesen skal afprøves med en række avancerede laboratorieanalyser, som hun skal gennemføre i samarbejde med forskere på Harvard School of Public Health i Boston. Endvidere vil hun undersøge, hvilken rolle generne spiller for den mest gavnlige slags HDL-kolesterol og risikoen for hjertesygdom. Majken Karoline Jensen fik i efteråret tildelt knap tre millioner kroner til sit projekt fra Det Frie Forskningsråd. Pengene skal gå til løn i tre år samt en række dyre analyser.

Forsiden