Elitestøtte kræver tillægsbevilling

Kommunens budget for 2012 fjerner 100.000 kroner af sponsortilskuddet Mors-Thy Håndbold og TFC Elite.

Mors-Thy Håndbold - her i septembers 26-24 kamp mod Skive - gør det rigtig godt i øjeblikket, men klubben står i lighed med TFC-Elite til at få sit kommunale sponsortilskud reduceret - ifølge Arnold Larsen (S), formand for Arbejdsmarkeds- og Kulturud

Mors-Thy Håndbold - her i septembers 26-24 kamp mod Skive - gør det rigtig godt i øjeblikket, men klubben står i lighed med TFC-Elite til at få sit kommunale sponsortilskud reduceret - ifølge Arnold Larsen (S), formand for Arbejdsmarkeds- og Kulturud

Skal TFC-Elite og Mors-Thy Håndbold fortsat modtage det samme sponsorbeløb som hidtil fra Thisted Kommune, skal pengene enten findes gennem besparelser andre steder på Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets (AKU) område - eller også må byrådet bevilge pengene gennem en tillægsbevilling. - Byrådet har i enighed vedtaget næste års budget og har dermed støtte det budgetforlig, der er indgået mellem alle byrådets partier. I forligsteksten fremgår klart, at man fastholder foreslåede besparelser fra AKU - og en af dem er netop, at kommunens sponsorstøtte til Mors-Thy Håndbold og TFC Elite reduceres med 100.000 i 2012 - fordelt med 50.000 kroner på hver klub, siger AKU-formand Arnold Larsen (S). Arnold Larsen beklager, at der er usikkerhed om denne detalje i budgetforliget. Ib Poulsen (DF), medlem af økonomiudvalget, og borgmester Lene Kjelgaard (V) tilkendegav efter økonomiudvalgets møde 5. oktober, at udvalget ikke lagde ryg til den del af AKU's budgetforslag, som indebar en besparelse på kommunens sponsorat til de to klubber. - Da 2012-budgettet var til anden behandling 11. oktober forsøgte jeg at få at vide, hvilke alternativer, der er til besparelsen på de 100.000 kroner. Jeg fik aldrig noget svar, siger Arnold Larsen, som er enig med borgmesterens synspunkt om, at ændringer af en løbende kontrakt skal forhandles, når kontrakten skal fornyes. - Situationen er den, at vores kontrakter med de to nu følger kalenderåret, så de skal fornys fra 1. januar. Hvis der nu er et ønske om, at der ikke ændres i det nuværende kommunale tilskud, så mangler jeg svar på, hvor vi så skal finde besparelsen på 100.000 kroner, som nu er indarbejdet i vores budget. Selv ser Arnold Larsen to muligheder. Enten skal der spares 100.000 kroner andre steder på AKU's budget. - Eller også skal de 100.000 kroner skaffes gennem en tillægsbevilling, siger han og tilføjer, at han forventer at spørgsmålet om den kommunale sponsorstøtte til de to eliteklubber kommer på byrådets dagsorden.