Politik

Eliteuddannelse kræver flere midler

DJØF har udformet en politik om eliteuddannelser. Ved at nedsætte en tænketank, der har haft til formål at belyse de mange elementer,

UNIVERSITETER:DJØF har udformet en politik om eliteuddannelser. Ved at nedsætte en tænketank, der har haft til formål at belyse de mange elementer, der må gennemtænkes ved implementering af eliteuddannelse på universiteterne, har DJØF sat fokus på nogle af de principielle forhold, der bør medtænkes i sådanne uddannelsestilbud. Først og fremmest anser DJØF eliteuddannelse som et middel til at nå en uddannelsesmæssig udfordring om, at alle og dermed også de universitetsstuderende med det største potentiale udfordres til grænsen af deres faglige formåen. I tider, hvor landegrænser mister deres betydning, og hvor ikke blot varer, men også medarbejdere og arbejdsområder krydser grænserne, mødes det danske uddannelsessystem af en fordring om at forberede sine studerende og dermed de kommende private og offentligt ansatte til disse nye vilkår. Det betyder, at det danske samfund ganske enkelt ikke har råd til ikke at stille også de bedst kvalificerede over for store faglige udfordringer. Det skylder vi den enkelte studerende, og det skylder vi det danske samfund. Eliteuddannelse handler derfor om, at alle skal udfordres for dermed at bidrage til at øge det danske sam-funds muligheder i en global verden. Men en ting er afsættet, en anden virkeliggørelsen. At alle de dygtigste studerende skal kunne udfordres, kalder på eliteuddannelse inden for alle de faglige områder. Men det betyder ikke, at man uanset kvalitative standarder kan oprette eliteuddannelser. Det er helt afgørende for DJØF, at al etablering af eliteuddannelse på universitetsniveau sker ud fra faglige kriterier, der tåler international sammenligning. Akkrediteringsrådet er nedsat til at kvalitetssikre samtlige etablerede og nye universitetsuddannelser og således også evt. bud på eliteuddannelser. Og at alle fagområder skal have mulighed for at søge Akkrediteringsrådet om tilladelse til at udbyde en eliteuddannelse, er derfor ikke ensbetydende med, at forslaget til udbud kan godkendes. I tænketankens rapport pointeres det, at eliteuddannelse er et tilbud til de meget kvalificerede studerende inden for alle de faglige områder. Deres muligheder for at modtage elite-uddannelse skal derfor ikke stå og falde med om deres fagområder har levet op til de kvalitative krav, der må stilles til uddannelsen. DJØF påpeger derfor, at eliteuddannelse skal være et tilbud til de kvalificerede studerende, som såfremt det relevante fagområde ikke er repræsenteret i et dansk eliteuddannelsesregi, må opsøges i internationalt regi. Tanken er, at såfremt der ikke udbydes eliteuddannelse inden for ens fagområde på danske universiteter, kan eliteforløb på udenlandske universiteter følges uden administrative omkostninger for den enkelte studerende. Det betyder, at eliteuddannelse derfor kan tilbydes danske studerende i nationalt og internationalt regi: På de enkelte universiteter, i et samarbejde mellem disse, i et samarbejde mellem danske og udenlandske universiteter eller som et uddannelsesforløb på et udenlandsk universitet. Dette indikerer, at globaliseringen – hvor ukonkret begrebet end kan synes at være – også er kommet til uddannelsessektoren. Også de danske universiteter må klædes på til den internationale konkurrence, og såfremt de ikke magter den, må de studerende have mulighed for at udforske og udfolde deres talenter andre steder. Men konkurrencevilkårene må være lige. P.t. er alle danske universiteter milevidt fra de økonomiske rammer, der kendetegner eliteuniversiteter som Harvard, Oxford mv. Og så længe videnskabsministeren kun har den retoriske, og ikke den politiske og økonomiske vilje til at sætte handling bag ordene om danske universiteter i verdensklasse, er alle gode intentioner forgæves. DJØF er slet ikke i tvivl om, at der må stærkt forøgede midler til, hvis de dygtigste danske studerende skal have mulighed for at blive eliteuddannet. Og det vel at mærke nye midler, der ikke udsulter, men tværtimod stimulerer de etablerede bachelor- og kandidatuddannelser. Så længe disse ikke er i sigte, er det endog meget vanskeligt at lægge vægt på videnskabsministeren retoriske velvilje.