Elkunder har opdaget pengebesparelser

Handel med el er som aktiehandel. Kontrakter tegnet på det rigtige tidspunkt kan give store besparelser på elregningen

Privatkunderne har stort set holdt sig væk fra det fri elmarked, siden det åbnede. Men på det seneste er der sket et markant skred. - Hvor vi tidligere skrev måske to-tre kontrakter med private kunder om ugen, er det på det seneste væltet ind med kunder, der ønsker en fast pris på deres strøm et eller flere år frem. I tal drejer det sig om flere hundrede, siger salgsleder ved Energi Nord, Arne Meldgaard. En væsentlig årsag til de mange kontrakter tilskriver han den aktuelt lave elpris på 32,5 øre per kWh samt øget viden om, at der er mulighed for at spare penge. Store prisudsving - Da elmarkedet blev frit, hed det sig, at man maksimalt kunne købe et par flasker rødvin for den potentielle besparelse. Derfor overlod mange det til elselskabet at levere strøm til den gældende markedspris, siger Arne Meldgaard og fortsætter: - Den opfattelse er imidlertid ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden. Prisen på strøm svinger betydeligt fra tid til anden, og derfor kan man spare ret så meget ved at skrive kontrakt på det rigtige tidspunkt, siger Arne Meldgaard. Besparelse på 1100 kr. Det er således tilfældet for kunder, der sidst i 2005 skrev kontrakt for det kommende år. På det tidspunkt kunne en kWh købes for 25 øre plus moms. - En lang, varm og tør sommer fik elprisen til at stige til 42-43 øre, og med et årligt forbrug på 5000 kWh giver det en besparelse på cirka 1100 kroner. Så der er faktisk til en hel del rødvin, siger salgslederen. Siden sommerens tørke er regnen strømmet ned for at ende i de nordiske vandkraftværkers magasiner, og en mild vinter kloden rundt har sendt kulprisen i nedadgående retning. - Og da kul dækker en stor del af Europas elproduktion, er det med til at trække prisen nedad, forklarer Meldgaard. Netop på grund af prisfaldet er tiden ifølge Arne Meldgaard atter inde til kontrakttegning. Som aktiehandel - I øjeblikket koster en kWh 32,5 øre på et års kontrakt, så får vi igen en tør sommer, vil der atter være gevinst, siger salgslederen, der dog står ved, at der også er en risiko i tilfælde af en kommende våd sommer. - Man kan sammenligne det med aktiehandel, og ligesom ved det er chancen for gevinst større end risikoen for tab, siger han. Det er muligt at skrive kontrakt på strøm leveret helt frem til 2012. - I så fald stiger prisen med cirka en halv øre per år, siger han. niels.brauer@nordjyske.dk