Aalborg

Ellen Marsvins gård lå på Nytorv

Den gode avis Nordjyske Stiftstidende berettede den 22. oktober i sin Aalborg-sektion om en 63-årig dame, der har besluttet at skifte navn. Bedre sent end aldrig, kan man sige. Den modne dame er en restaurant på Østerå, som hidtil af mere eller mindre uransagelige grunde har kaldt sig Ellen Marsvin. Det vil den ikke kaldes mere. Kun fantasien sætter naturligvis grænser for, hvad en restaurant eller en forretning kan blive kaldt, men i dette tilfælde kan der øjnes en slags forklaring. Samtidig bragte samme avis et smukt billede af en del af Jørgen Olufsens Gård på Østerå 23, nemlig der, hvor den pågældende dame, Ellen Marsvin, i alle sine leveår har haft til huse. Engang i 1880'erne ville ugebladet Illustreret Tidende bringe en historie om Ellen Marsvins Gård, men ved en forveksling af to klicheer bragte bladet et billede af Jørgen Olufsens Gård som illustration til artiklen om Ellen Marsvins Hus. Siden har det forkerte navn hængt ved det smukke bindingsværks- og gavlhus på Østerå. Men æres den, som æres bør. Købmandsgården på Østerå 23 blev bygget 1616 af købmand og borgmester Jørgen Olufsen som et trefløjet knægtbygget bindingsværkshus i tre stokværk. Samtidig opførte han Østeraa 25 som et stenhus. Stenhuset blev bygget som gavlhus ud mod den vigtige vandvej og havn, Østerå. Det var på de tider, da Østerå var en vigtig del af Aalborgs havn, og her kunne rimeligt store sejlskibe lægge til et godt stykke op ad Østeråen og losse de varer, som købmændene havde ladet hente, måske med egne skibe. Først nogle år senere, nemlig i 1623-24 blev Jens Bangs Stenhus bygget, også ved Østerå, men stadig fremstår de to huse som noget af det prægtigste, Aalborg kan byde på. Der har i mange år hersket forvirring omkring Ellen Marsvins Gård, men det er der egentlig ingen grund til. Det er nemlig mange år siden, at en bygning i Aalborg med rette bar det fornemme navn, og et hus eller en gård af det navn har aldrig ligget på Østerå. Ifølge Peter Riismølleers Aalborgs Historie lå Ellen Marsvins Gård på Gammel Torv 5. Gården var opført i 1663 af Ludvig Munk og Ellen Marsvin til Nørlund. Samme Ellen Marsvin var i øvrigt svigermor til Christian IV, idet hendes datter Kirstine Munk fra 1615 blev anset for Christian IV's hustru og blev mor til Leonora Christina. Ellen Marsvins Gård blev ombygget i 1854 efter en brand. Stadigvæk ifølge Peter Riismøller var gården i en rimelig tilstand i 1943. Men i forbindelse med byfornyelse sidst i I 950'erne og i 1 960'erne blev Ellen Marsvins Gård og flere gamle bygninger helt fjernet. Ifølge NORDJYSKE vil fremtidens indehavere af restauranten i Jørgen Olufsens Gård ikke fortsætte med at benævne stedet ved det malplacerede navn Ellen Marsvin, men har valgt et udenlandsk. Egentlig må man nok sige - i henhold til ovenstående udredning - har navnet Ellen Marsvin en mere naturlig relation til Jens Bangs Stenhus og til Christian den Fjerdes Laug, som residerer dér.