Ellers en nogenlunde rolig pinse

Opkogte fester og private husspaktakler krævede politiets indsats

Ingen pinse uden husspektakler, værtshusslagsmål og klammerier ved privatfester ¿ ej heller den forgangne, som dog ikke hørte til de slemme i så hensende. Både på Randersvej og Amerikavej måtte politiet dæmpe gemytterne efter for megen druk. Et diskotek fik søndag morgen assistance til at bortvise en uønsket gæst. Høj musik for åbne vinduer og døre, nabostridigheder om en kat og familiekævl krævede ligeledes politiets mellemkomst.