Lokalpolitik

Ellers tak- Kommunen afviser at overtage Arbejdsformidlingens opgaver

AALBORG:Aalborg Kommune skal ikke nyde noget af at overtage Arbejdsformidlingens opgaver til næste år. Når Det Nye Aalborg 1. januar 2007 er en realitet, er kommunen tvunget til at oprette et jobcenter i samarbejde med staten - nærmere bestemt Arbejdsformidlingen. Det ligger fast i regeringens strukturreform. 10 kommuner kan i den forbindelse søge om at overtage Arbejdsformidlingens opgaver ved at oprette et såkaldt pilotjobcenter. Men det er hverken forvaltning eller politikere interesserede i. Forvaltningen har advaret politikerne om en række ulemper ved et pilotcenter, og mandag vedtog sammenlægningsudvalget en model, hvor man ikke søger om at oprette et pilotcenter. Blandt ulemperne ville være, at LO og DA er imod at kommunen overtager området. Og "samarbejdet med LO og DA er en væsentlig forudsætning for succes i arbejdet på beskæftigelsesområdet." Forvaltningen henviste i sin sagsbeskrivelse desuden til byrådets høringssvar til Strukturkommissionens rapport i 2004. Her hedder det, at "opgaverne fortsat vil være underlagt forskellig politisk styring. Der er i det statslige system en stærk central styring. Således kan kommunen komme til at skulle legitikere og finansiere beslutninger, som byrådet ikke politisk står bag."