Naturkatastrofer

Elling Å's naboer frygter flere oversvømmelser

Husejere betænkelige ved amtslig besparelse

ELLING:Midt på formiddagen lørdag 3. august sidste år lignede Mogens Christensens have på Vestergårdsvej i Elling en sø. Vandspejlet stod kun et par centimeter under gulvniveau i hans havestue. Elling Å var svulmet op til en flod på 40-50 meters bredde, og hele kvarteret ved Vestergårdsvej var oversvømmet efter skybrudslignende regn. Nu har amtets udvalg for teknik og miljø besluttet, at der ikke længere skal ske regelmæssig grødeskæring i Elling Å. I det gamle å-regulativ var amtet forpligtet til at skære grøde inden uge 33, men amtet har færre penge at gøre godt med i år. Det er baggrunden for beslutningen i amtets udvalg for teknik og miljø. Beslutningen mnedfører, at der ikke længere foretages regelmæssige grødeskæringer på en 5.2 kilometer lang strækning af Elling Å fra Staebæk Bro til Skagensbanebroen øst for Elling. Amtet vil fremover kun udøve tilsyn og sikre åens frie løb. Beboerne på Vestergaardsvej, hvoraf flere i 1994 oplevede at se deres huse oversvømmet, er skuffede. Mogens Christensen har på vegne af flere beboere på Vestergårdsvej gjort indsigelse mod den reducerede grødeskæring. Han ønsker fortsat grødeskæring på det sidste stykke af åen fra Mariendals Mølle og ud mod havet. - Når der falder meget regn, kan åen ikke tage tilstrækkeligt fra. Problemet forværres af manglende grødeskæring, fordi der så er der ikke er det samme flow gennem åen. Engarealerne, som skulle oversvømmes, ligger ikke lavt nok til at aftage vandet, som i stedet hober sig op ved Vestergaardsvej. Problemet forværredes sidste sommer af, at kloakkerne på Vestergaardsvej løb over. Kloakvandet kunne ikke komme væk, fordi åen stod over gadeniveau. Dengang var åvandet som nævnt tæt ved at løbe ind i husene. Tilbage i 1994 gik det helt galt, da der faldt 117 mm regn på et døgn. - Nu frygter vi konsekvenserne af amtets beslutning, siger Mogens Christensen. - Jeg vil drøfte sagen med naboerne. Amtet afviser jo, at der er sammenhæng mellem oversvømmelserne og manglende grødeskæring. Vi er nødt til at have sagkyndig assistance for at kunne lave de beregninger, som vi skal bruge for at kunne fremlægge beviser på sammenhængen. Anita Jørgensen og hendes mand, Jens Godsk Jørgensen, bor i et andet af de truede huse på Vestergaardsvej. De har opfordret amtet til at forsætte med grødeskæring på strækningen fra Elling til Skagensbanebroen. De anfører, at amtet bør betale for skader på huse, haveanlæg og grunde ved de tilbagevendende oversvømmelser.. Familien Jørgensen har købt hus på Vestergaardsvej efter 94-oversvømmelsen og har måttet betale ekstra for at få deres det forsikret mod vandskade. - Vi er overbeviste om, at grøde er medvirkende til oversvømmelserne, siger Anita Jørgensen. Også Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn har gjort indsigelse mod ændringen af vandløbsregulativet - men af hensyn til fiskenes ynglemuligheder. Amtet mener, at lystfiskernes bekymring skyldes en forkert fortolkning af det ny regulativ og har foretaget en præcisering.