Trafikpolitik

Elling frygter at blive hægtet af

Ændrede køreplaner kapper to ud af tre busstop i Elling væk

ELLING: 35 gange om dagen ankommer og afgår der bus til og fra Elling. Endnu. Men Nordjyllands Trafikselskab (NT) vil nedlægge rute 802 Elling-Frederikshavn-Haldbjerg ved køreplanskiftet i december. Og fra årsskiftet 2004-2005 planlægger Nordjyske Jernbaner at indstille busdriften mellem Frederikshavn og Skagen for kun at køre med tog på ruten. Det betyder en yderligere forringelse af mulighederne for at komme til og fra Elling, fordi toget kører uden om byen. - Skrækscenariet er, at de 35 ankomster og afgang reduceres til 11, siger Villy Olesen, betyrelsesmedlem i Elling Borger- og Grundejerforening og medlem af et arbejdsudvalg om kollektiv trafik, nedsat af foreningen. - Det er en nedskæring på 68,5 procent, konstaterer han. Elling får lidt kompensation for bortfaldet af rute 802 ved at rute 228 Frederikshavn-Sindal omlægges til at køre over Elling. Men resultatet bliver færre stop i Elling, og tilmed ligger tiderne uhensigtsmæssigt. - Afgange til Frederikshavn kl. 6.12 og 7.30 er OK, men den næste afgang er først kl. 11.36. Så de fleste ansatte i butikker og servicefag kan ikke benytte bus, siger Villy Olesen. Der er 60 børn og unge i Elling, som går i skole i Frederikshavn. Men afgangene fra Frederikshavn med rute 228 om eftermiddagen ligger uheldigt i forhold til sidste skoletime. Elling Borger- og Grundejerforening frygter, at folk vil flytte fra byen og huspriserne falde yderligere. De har allerede taget et dyk efter lukningen af Danyard og Ørskov. Tvunget til at flytte Hans egen familie har været storbruger af kollektiv trafik. En datter har gået på musikskole i Frederikshavn og deltaget i musikalske aktiviter uden for skoletid, mens hun gik på gymnasiet. En anden datter, der er handicappet, har benyttet bus til Ørnevejens Skole. - Vi havde været nødt til at flytte, hvis ikke var mange busafgange, for vi har ikke råd til to biler, siger han. - Det er fint, at kommunen skaber flere kulturelle tilbud med det musiske hus og muligheder for idrætsudøvelse på eliteplan. Men så bør der også være mulighed for at kommunens borgere kan gøre brug af dem. Villy Olesen er især ked af udsigten til, at Elling mister rute 802 til Frederikshavn og Haldbjerg. Den fungeret delvis som bybus i Elling med flere stoppesteder i byen. De fleste af Skagensbanens busser kommer ikke ind omkring Butikstorvet midt i Elling, men stopper kun på hovedvejen i udkanten af byen. Arbejdsudvalget i Elling vil gerne diskutere en behovstilpasset busbebetjening. Som alternativ til rute 802 foreslår arbejdsudvalget en ny bybusrute, der kører til Strandby og Elling og virker som føderute for øvrige bybusruter i Frederikshavn. Villy Olesen efterlyser visioner i den kollektive trafikpolitik. Han peger på, at nedskæring er i modstrid med, at Frederikshavn Kommune i VUR - Vendsyssel Udviklingsråd - har tilsluttet sig en generel bosætningspolitik, som skal styrke de mindre byers overlevelsesmuligheder. Hykleri Arbejdsudvalget i Elling havde forleden lejlighed til at forelægge sine sine synspunkter for Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg. Udvalget havde også køreplanchef Ole Schleemann, NT, som gæst. Formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD) er enig i, at der sker en forringelse for beboerne i Elling. Men der skal penge på bordet, hvis niveauet for den kollektive trafik skal opretholdes. - Hykleriet kender tilsyneladende ikke grænser, men nu må byrådsmedlemmerne bekende kulør og fortælle, om de vil komme med penge for at rette op på de forringelser, som deres partifæller i amtsrådet har besluttet. Næste skridt fra arbejdsudvalget i Elling Borger- og Grundejerforening bliver at sende en redegørelse til amtsrådsmedlemmerne og til hver enkelt byrådsmedlem i Frederikshavn om de problemer, som køreplanændringerne giver i Elling.