Elling Skole står nu uden en 4. klasse

Forældrene var blandt andet utilfredse med samlæsning af to klasser, og de kun syv elever er nu flyttet til Strandby Skole

Tove Enevoldsen
Elling Skole har taget afsked med dette års 4. klasse, så der resten af skoleåret kun er 0.-3. klasse på den lille skole. Arkivfoto: Peter Broen
Skolevæsen 1. oktober 2011 15:00

Seks uger inde i skoleåret står Elling Skole uden en 4. klasse. - Det har hele tiden været en lille klasse, og nu er de syv elever efter forældrenes ønske begyndt i 4. klasse på Strandby Skole, fortæller skoleleder på Elling Skole, Peter Mygind Petersen. Han og skoleleder i Strandby, Kaj Erik Jensen, fortæller samstemmende, at flytningen er sket i fuld forståelse og i samarbejdets ånd - som man i øvrigt altid gør, når eleverne flytter mellem de to skoler. Efter 4. klasse skal eleverne alligevel flytte til Strandby Skole. Uilfredse med samlæsning Forældre til børn i 4. klasse var utilfredse med, at 4. klasse skulle samlæse med 3. klasse på Elling Skole. Nogle begyndte at melde deres børn ind i Strandby Skole - som de har ret til med det frie skolevalg. - Flere overvejede det samme, og på et tidspunkt fik det lidt karakter af en kollektiv beslutning. - Der "gik Ørnevejen i den" som man siger, med henvisning til at elever begynder at sive væk. Derfor besluttede de to skoler at fastsætte en bestemt dag til skoleflytning for alle syv elever og gøre det på en god måde for alle, forklarer Peter Mygind Petersen. - Den første uge er gået rigtig godt, konstaterer Kaj Erik Jensen på Strandby Skole. I Strandby var en af 4. klasserne relativt lille. Derfor er alle syv Elling-elever kommet i samme klasse. - Vi har selvfølgelig givet klassen lidt ekstra opmærksomhed for at styrke det sociale liv, men de kender hinanden i forvejen, for eksempel fra svømmeundervisningen. - Til sommer, når de skal begynde i 5. klasse, er det tanken at gøre som vi plejer, nemlig at splitte op og lave nye klasser, beretter Kaj Erik Jensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...