Ellinggård truet af forfald

Ejeren ville egentlig helst bevare hovedbygningen, men har søgt om tilladelse til nedrivning

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skønhed i forfald. Foto: Peter Broen

Mellem høje, nøgne linde- og asketræer ligger Ellinggård. Den fanger opmærksomheden med sin rødternede facade med bindingsværk hen over det hvide murværk. Men herregårdsidyllen er truet. Hovedbygningen er et sminket lig, og nu har ejeren, Lars Nielsen, søgt en nedrivningstilladelse. De to lejere er opsagt til fraflytning i slutningen af 2009. Lars Nielsen fortæller, at det koster ham penge at leje ud. Huslejen er inklusive varme, men lejen kan slet ikke dække Lars Nielsens udgifter. Huset bliver opvarmet med træpiller, men har supplerende elopvarmning, og årsforbruget af strøm er 65.000 kWt. For den gamle bygning er opført uden tanke på isolering og energiforbrug. Murværket er sine steder ved at skride ud. Træet i bindingsværkskonstruktionen rådner, og flere steder er hullerne fyldt efter med mørtel, Der er hele tiden bygningsdele, som skal repareres, murværk, der skal kalkes, og vinduer, der skal males. - Huset koster mig omkring 150.000 kr. om året i vedligeholdelse foruden eget arbejde, siger Lars Nielsen. Mens huset er delvis bevaret udvendig, så er det indvendigt ændret og moderniseret til ukendelighed. Kun i kælderen er der spor af gamle dage: murværk i munkesten, et kæmpestort ildsted og ældgamle døre, Lars Nielsen forstår godt de følelser, ellingboer nærer for sognets gamle hovedgård, og han ser også allerhelst hovedbygningen bevaret. - Men det er, synes jeg, en offentlig opgave. Han anslår, at der skal bruges 10-15 mio. kr., hvis gården skal gennemrestaureres. Fornem barokbygning Arkitekt Peter Carstens, der har specialiseret sig i istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, gennemgik for 19 år siden Ellinggård. I 2005 lavede han en ny gennemgang sammen med kommunens arkitekt, Poul Erik Haunstrup. Carstens konkluderer, at hovedbygningen er et helstøbt hus af stor sjældenhed med sin specielle bindingsværkskonstruktion at den i sin hovedkonstruktion rummer mange bevarede dele, såsom facaderne , bjælkelagene og til dels tagkonstruktionen, at den ved istandsættelse af bindingsværket, ændring af vinduer og døre, overkalkning af facadetømmeret og et nyt tegltag kunne komme til at fremtræde som en fornem barokbygning. Ejeren opgav at flytte Lars Nielsen købte Ellinggård og dens 120 hektar for syv år siden, og havde planer om selv om at flytte ind i hovedbygningen, efter den var istandsat. - Det er jo en flot bygning, siger han. Han ejer to andre gårde, og da opgavens omfang stod klar for ham, valgte han at blive boende på sin ejendom på Ravnholtvej. Ellinggård er fået tildelt næsthøjeste bevaringsværdi ved i Frederikshavns Kommuneatlas. Lars Nielsen håbede, at bevaringsværdien kunne bruges som løftestang for at skaffe ekstra penge til istandsættelse. Men ingen vil støtte istandsættelse af en bygning, der ikke er fredet, så længe den er i privat eje. - Og jeg har virkelig prøvet, understreger han. Lars Nielsen vil godt sælge Ellinggårds hovedbygning, for eksempel til en fond. Men han mener den bedste løsning at hovedbygning og udhuse har samme ejer, så de fortsat kan udgøre et samlet gårdanlæg. I værste fald kunne en ny ejer af hovedbygningen risikere at få en svinefabrik som nabo, hvis udhusene ikke følger med ved et frasalg. Laden benyttes i dag til halmopbevaring og et af udhusene er udlejet til industri, mens andre står tomme.