Elmehøj fik pris

Det Lokale Beskæftigelsesråd uddeler første gang pris

Der var glæde på Plejecentret Elmehøj i Ø. Brønderslev, der har fået Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedspris. Det er første gang virksomhedsprisen uddeles, og prisen får Elmehøj for det rummelige arbejdsmarked. Plejecentret fik diplom, blomster, kunstværk og 21.000 kr. til at gøre noget godt for alle på Elmehøj. - Vi er godt stolte over, at vores lille arbejdsplads kan gøre sig bemærket i denne store verden, siger leder af Elmehøj, Jette Ramskov. - Men vi gør også meget for dem, der sendes ud i praktikker, job med løntilskud med mere. De kan så komme videre med uddannelse, job osv. De får prøvet, hvordan det er at arbejde med mennesker. - Vi blev faktisk også indstillet til den landsdækkende Arbejdsmiljøprisen. Vi fik den ikke, men bare det, at nogen synes, vi fortjener det, er en god tanke for os alle i hverdagen, siger en glad Jette Ramskov. Formand for Beskæftigelsesudvalget, Gitte Krogh, begrundede valget med, at Elmehøj har vist stor rummelighed både i forhold til det fysiske og det sociale. - Personalet er altid godt forberedt til modtagelse af borgere, der skal i et støttejob på plejehjemmet, sagde Gitte Krogh. - Jette Ramskov er altid positiv over for samarbejdet, og alt kan lade sig gøre. Mange ledige er kommet tilbage på arbejdsmarkedet efter at have været på Elmehøj, der har givet de ledige troen på, at man kan få egne evner tilbage. - Der har i årenes løb været mange historier om de dårlige arbejdsforhold i plejesektoren. Faget er i krise og mange andre ting, skrives der. - Derfor er det en glæde, at der også her findes mønsterbrydere som Elmehøj. - Vi hører fra mange og læser i avisen, at Elmehøj er noget ganske særligt, og det er udtalelser, som kommer fra de ansatte, beboere og pårørende, sagde Gitte Krogh. Gitte Krogh fortæller, at prisen gives til en arbejdsplads - offentlig eller privat. Og prisen gives til en virksomhed, der har særligt fokus på det rummelige arbejdsmarked. I kriterierne for at komme i betragtning hedder det "Virksomhedsprisen skal synliggøre og anerkende de gode initiativer og løsninger". Indstillingerne vurderes ud fra om indsatsen medvirker til at fastholde medarbejdere, som var/er i fare for at miste jobbet, integrere personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, forebygge eller nedsætte sygefraværet på virksomheden, ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår eller i fleksjob. Det er de kommunale jobkonsulenter, der via deres store kendskab til virksomhederne har stået for indstillingerne. - Det har ikke været nemt for Det Lokale Beskæftigelsesråd at finde prismodtagerne blandt de mange indkomne forslag.