Elprisen sætter dagligt ny rekord

Tørke og stort elforbrug i Norge tvinger børspris i vejret

AALBORG:Elprisen i Norden fortsætter med at sætte nye rekorder. Den fælles nordiske elpris rundede i går en gennemsnitspris på 72,6 øre pr. kWh, og dermed lægger 2003 ud med det højeste prisniveau nogensinde. Og ifølge markedets egne forventninger stopper det formentlig ikke der. De prisgarantier, som købere og sælgere i øjeblikket indgår på den nordiske elbørs, viser, at aktørerne gætter på en gennemsnitlig elpris på ca. 85 øre pr. kWh. i den kommende uge. - Det tyder på, at vejrudsigten for Norge og Sverige varsler, at den nuværende kulde fortsætter, siger Anders Houmøller, chef for Nordpools danske afdeling i Odense. Den udendørs temperatur har stor betydning for det nordiske elforbrug, fordi der i vores broderlande, Norge ikke mindst, er mange elopvarmede huse, hvoraf en betydelig del er dårligt isolerede. - Samtidig har nordmændene endnu ikke lært at spare på strømmen, siger børschefen, der bl.a. fortæller, at det ikke er noget særsyn i Norge, at indkørsler holdes isfri ved hjælp af elvarme under fliserne. - I et tilfælde, jeg er bekendt med, glemte husets ejer sågar at slukke for elvarmen om sommeren, fortæller Anders Houmøller, der dog antager, at nordmændene er begyndt at gruse i stedet. I hvert fald går der ikke en dag uden at elprisen omtales i de norske medier. Dobbelt op på elregningen Med uændret forbrug har en norsk husstand udsigt til en fordobling af elregningen fra 2001 til 2003. - På grund af den store mængde vandkraft har nordmændene i årevis haft nogle af verdens laveste elpriser, og derfor er det uvant for dem at spare på strømmen. Og erfaringerne fra bl.a. Danmark viser, at det tager rigtig mange år at få en hel befolkning til at være energibevidst. Selv med de nuværende høje elpriser er lyset jo tændt overalt deroppe, siger han. I Danmark bliver de høje elpriser langtfra mærkbar i samme omfang, og det skyldes ikke bare et langt lavere forbrug pr. indbygger. Den frie markedsel udgør nemlig kun 10-15 pct. af den almindelige borgers elregning. De sidste 85-90 pct. udgøres af miljøvenlig strøm, der afregnes til fast pris, og afgifter. For erhvervslivet, som er fritaget for de fleste afgifter, vil den høje elpris være anderleds mærkbar. De allerstørste elforbrugere såsom Aalborg Portland og Fibertex har dog sikret sig elektricitet til en langt lavere pris i 2003 ved at købe ind tidligt sidste år. - Men med mindre, der begynder at falde betydelige mængder nedbør i de norske og svenske fjelde, kan de pågældende firmaer ikke forvente en tilsvarende lav pris næste år. Et nedbørsmæssigt normalt år vil ikke være nok, fordi vandstanden i vandkraftværkernes magasiner for årstiden er den laveste i en 10 års periode, siger Houmøller. For Vestdanmark slår det ekstreme prisniveau ikke fuldt igennem, idet de nuværende kabelforbindelser fra Jylland til Norge og Sverige er udnyttet 100 pct. For sjællænderne betyder gode forbindelser til Sverige til gengæld et prisniveau svarende til Nordpools. "Flaskehalse" koster - "Flaskehalsene" fra Jylland/Fyn betyder, at strøm i den del af landet i perioder handles til nul kroner. I går i nattetimerne var det tilfældet i syv timer, siger Houmøller. Forklaringen er det lavere forbrug om natten kombineret med Vestdanmarks mange vindmøller og decentrale kraftvarmeværker. Tilsammen betyder det i perioder, at produktionen overstiger efterspørgslen. - Hvis kapaciteten på kablerne til det øvrige Norden var større, kunne strømmen i stedet have været solgt til rekordpris. Så for Danmark betyder "flaskehalsene" et økonomisk tab. Og kraftigere kabelforbindelser ville betyde, at nordmændene og svenskerne kunne spare en smule på det sparsomme vand, siger han. En rapport lavet af de fem systemselskaber, der har det overordnede ansvar for elforsyningen i de nordiske lande, pegede da også sidste år på, at den økonomisk bedste løsning ville være mindst et og helst to nye kabler mellem Jylland og Norge. Ikk desto mindre diskuterer nordmændene i øjeblikket etablering af en forbindelse til England for at blive koblet på elproduktionsapparatet der. - Norge er trods en kæmpeproduktion af strøm afhængig af import. Landets bruger årligt 125 tWh, men producerer selv i et gennemsnitsår kun 118 tWh, forklarer Houmøller.