Elsam trodser fortsat Folketinget

FREDERICIA:Trods trusler fra tidligere energiminister Bendt Bendtsen (K) om politianmeldelse, så har Elsam fortsat ikke fremlagt planer for Energistyrelsen om, hvordan energiselskabet vil opfylde det uindfriede krav om at afbrænde yderligere 150.000 ton halm på kraftværkerne. Energistyrelsens frist til Elsam udløb i fredags. Elsam har i den forbindelse som krævet afleveret en redegørelse til Energistyrelsen. Men ifølge styrelsen indeholder redegørelsen fortsat ingen forklaring på, hvordan Elsam vil indfri det politiske krav om fyring med de manglende 150.000 tons halm, som hidrører fra den biomasseaftale, som folketinget vedtog for over ti år siden. I Elsams redegørelse skriver adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen bl.a. til Energistyrelsen, at Elsam vil leve op til biomasseaftalens målsætninger, men det økonomiske grundlag må være sikret, så Elsams økonomi ikke påvirkes negativt. Elsam fastholder derfor sin tidligere påstand, at selskabet som kommerciel virksomhed kun kan påtage sig merudgifter til afbrænding af biomasse, hvis indtjening og pris står i rimelig forhold. Energistyrelsen har imidlertid allerede sagt, at Elsam under alle omstændigheder skal opfylde biomasseplanen. I Energistyrelsen, som netop med energiminister Flemming Hansen (K) har fået ny politisk chef som afløser for Bendt Bendtsen, er det endnu ikke besluttet, hvordan man vil reagere på Elsams udspil. - Der er ikke meget nyt i redegørelsen fra Elsam, men nu vil vi studere den nærmere for at vurdere, hvad der videre skal ske, siger kontorchef Michel Schilling fra Energistyrelsen til Ritzau. /ritzau/