Energiselskaber

Elselskab: Tak for alle protesterne

Dialog medfører få ekspropriationer i Himmerland

NORDJYLLAND: Kun 12 ud af 220 gange er det endt med ekspropriation, når vejen har skullet banes for den ny højspændingsforbindelse gennem Himmerland. Det er ifølge elselskabet Eltra ny rekord. At dén sættes i netop Himmerland, er ekstra overraskende. For aldrig har forberedelserne til et el-projekt udløst så mange protester som her. Næsten 10 år gik der med snesevis af borgermøder, tusindvis af læserbreve samt forhandlinger med kommuner, amt og ministre. Men, erkender Eltra i dag, det lange tilløb var ikke så ringe endda: - Dengang syntes vi, det var lidt træls med protesterne. Men det er blevet klart for os, at vi til gengæld nu møder lodsejere med megen indsigt i projektet. Derfor afsluttes de allerfleste forhandlinger om erstatning på en meget mindre konfliktfuld måde end normalt, siger anlægsingeniør Kristian Andersen. Mens det i Himmerland indtil nu kun er endt med ekspropriation i hver 18. sag, er dét andre steder i landet blevet udgangen i op til halvdelen af sagerne. - Ofte bliver de berørte først for alvor opmærksomme på planerne, når vi kontakter dem for at forhandle om deres jord. Da er beslutningen truffet - og lodsejerne får, fornemmer vi, afløb for deres modstand imod selve projektet ved at afvise et forlig, siger Kristian Andersen. En af de mest aktive borgere i diskussionen i Himmerland, musikskoleleder Jan Flindt, bekræfter Kristian Andersens udlægning og kalder - selv om de, der kæmpede imod forbindelsen, tabte - forløbet "et eksempel til efterfølgelse": - Vi tog de principielle diskussioner på dét tidspunkt, hvor de hørte hjemme, og var tilmed så heldige i vores midte at have kompetente lodsejere, så diskussionen blev ligeværdig. Resultatet er bl.a. blevet et fornuftigt forhandlingsforløb om erstatninger, siger Jan Flindt, i dag formand for Dansk Højspændingsforening - en forening af borgergrupper landet over. Tilbage står endnu forhandlinger med et halvt hundrede lodsejere på strækningen mellem Ferslev og Limfjorden. De ventes afsluttet til august. 1. sektion side XXXXXX