Energiselskaber

Elselskaber ejer hinanden

Med salg af aktier i kraftværksselskabet er der udsigt til, at det danske elsystem bliver en del af det spind, der i dag omslutter landet. I takt med liberaliseringen af elmarkedet har selskaber, der tidligere var selvstændige foretagener med et naturligt opland købt op af hinanden, så de i dag indgår i et ubrydeligt fællesskab. De to store "familier" omkring Danmark er svenske Vattenfall og tyske E.ON. Vattenfall ejer godt 70 procent af Hamburg Electritätswerke, HEW, som igen ejer aktiemajoriteten i det østtyske krafværkssekskab VEAG og det tyske brunkulsselskab Laubag. HEW og Vattenfall Berlin ejer tilsammen elselskabet BEWAG. Ialt sælger Vattenfall en mængde strøm, der svarer til seks gange det danske forbrug. Det samme er tilfældet med tyske E.ON - det tidligere PreussenElectra plus Bayernwerke. E.ON ejer 60 procent af det sydsvenske elselskab Sydkraft. Via en ejerandel af HEW er E.ON direkte knyttet til Vattenfall. Tilsammen producerer E.ON og Vattenfall 12 gange så meget elektricitet, som Danmark bruger årligt. - At tale om et frit elmarked i Skandinavien og Nordeuropa er derfor en illusion, siger professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, der forudser et monopol med systematiske overpriser på strøm efter det nuværende tyske mønster.