EMNER

Elselskaber vil have rettens ord for slitage

Salt og blæst øger udgiften til el-nettets vedligeholdelse.

Højspændingsudstyret er korrosionsbeskyttet med zinkbelægninger, og det gælder enkelte dele af masterne og luftledningerne, bolte og fundamentbolte, og transformerstationer. Levetiden for korrosionsbeskyttelse med zinkbelægninger falder ifølge de fir

Højspændingsudstyret er korrosionsbeskyttet med zinkbelægninger, og det gælder enkelte dele af masterne og luftledningerne, bolte og fundamentbolte, og transformerstationer. Levetiden for korrosionsbeskyttelse med zinkbelægninger falder ifølge de fir

Fire vestjyske el-netskaber stævner Energiklagenævnet. De fire el-netselskaber er Thy-Mors Energi Elnet A/S, NOE Net A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net A/S, og de lægger nu sag an mod Energiklagenævnet, fordi de fire el-netselskaber ikke kan få lydhørhed for, at især salt og blæst fra Vesterhavet slider umådeholdent meget på el-netselskabernes vestvendte overflader, hvilket fører til øgede vedligeholdelsesomkostninger. De fire el-netselskaber har forgæves forsøgt at få gjort forholdene klart for Energitilsynet, og Energiklagenævnet har fulgt Energitilsynets indstilling. Derfor er det Energitilsynet, som de fire el-netselskaber slæber i retten, da det er den sidste myndighed, som har udtalt sig i sagen. Manglende inspektion Vejrligets påvirkning og argumentationen for, at det giver øget slitage, er konstant blevet bestridt af Energitilsynet og Energiklagenævnet. Det får advokat Karsten Hjorth Larsen, advokatfirmaet Smith Knudsen, der fører sagen for de fire el-netselskaber til at fremhæve, at hvis Energistyrelsen inspicerede højspændingsmasterne i Vestjylland, ville de se et tydeligt kraftigt mekanisk slid fra salt og vind på de vestvendte overflader. - Disse fænomener strækker sig langt ind i landet fra Vestkysten, og det forværres yderligere af, at Midt- og Vestjylland også er et af de områder i Danmark, hvor der er de fleste nedbørsdage, siger Karsten Hjorth Larsen. Rammebestemmelser De fire el-netselskaber løber panden mod indtægtsrammebekendtgørelsen, som giver Energitilsynet myndighed til hvert år at udmelde el-netselskabernes økonomiske effektiviseringskrav. Det betyder, at el-netselskaberne skal have en effektivisering i forhold til de bedste selskaber, men det er de fire vestjyske el-netselskaber ikke i stand til på grund af vejrligets påvirkning. Og de vil nu have rettens ord for, at det forholder sig på den måde. Geografi ingen betydning Karsten Hjorth Larsen pointerer, at både Energitilsynet og Energiklagenævnet i en årrække har bestridt, at de geografisk betingede faktorer overhovedet har nogen betydning for de fire vestjyske el-netselskaber. - Vores klienter har et håb om, at retten nu vil fastslå, at faktorernes betydning har en indvirkning, og at der fremadrettet vil blive taget hensyn til disse faktorer, siger Karsten Hjort Larsen, og hentyder til netvolumenmodellen, som ligger til grund for Energitilsynets beregninger. - I værste fald kan de fire el-netselskaber se sig tvunget til at reducere omkostningerne på vedligeholdelse, og det vil sætte forsyningssikkerheden i det vestjyske område på spil, siger advokaten.