Lokalpolitik

Elsnab: Direktører i Aalborg har enorm stor magt

Hals-politikere i byrådet har ikke fået et ben til jorden, mener tidligere udvalgsformand

Den tid­li­ge­re for­mand for tek­nisk ud­valg i den tid­li­ge­re Hals Kom­mu­ne, Jo­han­nes Els­nab, me­ner ikke, at Hals-po­li­ti­ker­ne har fået et ben til jor­den i Aal­borg By­råd. ar­kiv­fo­to: Bent ja­kob­sen

Den tid­li­ge­re for­mand for tek­nisk ud­valg i den tid­li­ge­re Hals Kom­mu­ne, Jo­han­nes Els­nab, me­ner ikke, at Hals-po­li­ti­ker­ne har fået et ben til jor­den i Aal­borg By­råd. ar­kiv­fo­to: Bent ja­kob­sen

Ø. HASSING: Det har ikke været nogen drømmestart for Aalborg Kommune set med Hals-brillerne på, mener den tidligere formand for teknisk udvalg i Hals Kommune, Johannes Els-nab (V), der ikke stillede op ved sidste valg. - Jeg synes faktisk ikke, at det er gået alt for godt, jeg vil sige, at jeg var en af dem, der stemte for, at vi skulle sammen med Dronninglund, men på lang sigt er det nok det bedste, siger Johannes Elsnab, der henviser til den økonomiske robusthed, en storkommune besidder. Den tidligere Hals Kommune fik et kanonvalg, der resulterede i fem medlemmer i Aalborg Byråd. Men Johannes Elsnab mener ikke, at de lokale politikere har fået nok ud af det. - Det føler jeg ikke, det er ganske udmærkede mennesker, der er valgt, men jeg har indtryk af, at de ikke har fået et ben til jorden. Forklaringen skal findes på forvaltningerne, mener han efter at have talt med de gamle politikerkollegaer. - Jeg ved det ikke, jeg føler jo personligt ikke, at politikerne har noget at sige, jeg har indtryk af, at direktørerne i Aalborg Kommune har enorm stor magt, siger Johannes Elsnab, der tilføjer, at sådan var det ikke i den gamle Hals Kommune. Noget af det, der ifølge Johannes Elsnab har irriteret borgerne, er, at der ikke har været plads til forskellighed og højt til loftet, som politikerne lovede inden sammenlægningen. - Det er klart, at harmoniseringer skal komme på et tidspunkt, men de har været utroligt hurtige til det. Johannes Elsnab forstår ikke hvorfor, der har været sat turbo på bl.a. medarbejderflytninger og harmoniseringer. - Jeg synes, at man skulle have taget tingene mere stille og roligt, og så kan jeg ikke lide, at man lover noget, som man ikke holder. Johannes Elsnab oplever generelt i det daglige, at der er blevet lidt længere til kommunen. - Kommunen er blevet stor, det mærker vi i det daglige med huller i vejene, jamen det tager lang tid. Johannes Elsnab foreslår, at hvis man har et problem ude i lokalsamfundet eksempelvis med et hul i vejen, så kan man sende en mail med et billede af problemet ind til teknik- og miljøforvaltningen, der så hurtigt skal kunne tage affære.