Lokalpolitik

Elsnab stortrives i sin nye rolle

Venstre-profil er faldet godt til i jobbet som formand for teknisk udvalg

Ø. HASSING: Hans kropssprog signalerer tydeligt, at han har det godt. Han sidder afslappet i en stol ved brændeovnen og nyder både varmen derfra og opgaven med at fortælle NORDJYSKE Stiftstidendes udsendte om sit første år som formand for teknisk udvalg. Manden med den afslappede positur og tilbagelænede tilfredshed er Venstres politiske ordfører og gruppeformand i byrådet, Johannes Elsnab, der efter kommunalvalget i 2001 landede på posten som formand i teknisk udvalg, da det ikke lykkedes ham at få væltet Bent Sørensen (S) af borgmesterposten. Johannes Elsnab kunne på det tidspunkt vælge imellem formandsposten i teknisk udvalg og kulturudvalget. - Jeg har stor interesse for begge områder og havde også tidligere siddet med i begge udvalg, men pladsen i teknisk udvalg var ledig efter Bent Jensens (R) farvel, og da kulturudvalget allerede også var i gode hænder hos Sørn Nordhald (S), valgte jeg teknisk udvalg, fortæller V-profilen, der ikke har fortrudt sin beslutning. - Jeg er godt tilfreds, for vi har i udvalget et vældig godt samarbejde. Socialdemokraterne sidder med flertallet i udvalget, men det er i det daglige arbejde ikke til at mærke, og vi er da stort set også enige om alt, fortsætter Johannes Elsnab, der samtidig roser forvaltningen for at indgå konstruktivt i det gode udvalgs-samarbejde. I gang før tid Er Johannes Elsnab derfor glad for at være landet i teknisk udvalg, så kan han også berette, at han kom i gang med formandsjobbet lidt før tid, da han mellem jul og nytår 2001 fik adskillige borgerhenvendelser i forlængelse af den snestorm, der på det tidspunkt ramte landet. - Jeg kunne kun henvise til den daværende formand (Bent Jensen, red.), bemærker Johannes Elsnab med et smil. Med indgangen til 2002 var det imidlertid V-profilen, der kunne kalde sig udvalgsformand, og den første store sag drejede sig om de omstridte jordtransporter til spulefeltet syd for V. Hassing. Set i bakspejlet er Johannes Elsnab i dag glad for den løsning, der blev fundet i denne sag. Den gik ud på, at de resterende jordtransporter skulle fordeles over to sæsoner i måneder med tørt føre, og denne løsning blev fundet efter et borgermøde, hvor de kommunale folk og de lokale beboere indgik i en konstruktiv dialog og fandt en acceptabel løsning. - Jeg har ikke hørt nogen klager siden, bemærker Johannes Elsnab, der som et andet af årets højdepunkter i 2002 peger på den kerndsgerning, at det lykkedes at få indgået et forlig med Hals Fjernvarme i sagen om noget forurenet, kommunalt slam fra 2000. - Det er rart, at den sag nu er blevet lukket og slukket. Det er meget kedeligt, når vi kommer ud i en situation, hvor vi skal til at føre sag mod kommunens borgere, som der jo reelt var tale om her, siger udvalgsformanden. Øv for en sag Kan Johannes Elsnab se tilbage på spulefelt- og fjernvarmesagerne med tilfredshed, så er han til gengæld knapt så begejstret, når talen falder på den langvarige svinelugtsag fra Stae. - Jeg håber snart, at der kommer en afslutning på den sag, konstaterer han tørt - og fortsætter: - Der er ingen tvivl om, at det er lovligt at have en svineproduktion, hvor det er tilfældet på Mandelvej, men set i bakspejlet kan man godt spørge sig selv, om vi måske ikke kunne have gjort det anderledes. - Det er en meget kedelig sag - både for borgerne og svineproducenten, men så sandelig også for Hals Kommune, og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg er meget ked af, at næsten uanset hvor jeg færdes, så bliver jeg spurgt ud om svinelugtsagen fra Stae. Det er dårlig reklame for kommunen, tilføjer Johannes Elsnab, der samtidig udtrykker skuffelse over, at det med nutidens meget store svinefarme ikke endnu er lykkedes at få bugt med de dertil knyttede lugtgener. - Vi havde i fjor 445 byggesager og 36 dispensationssager i kommunen. De fleste af dem er der slet ingen problemer med, og det er faktisk kun få, der volder kvaler - en sådan er sagen fra Stae imidlertid, og uanset hvad vi gør, vil vi aldrig kunne tilfredsstille alle parter i sagen, fortsætter han. Blandede resultater Af andre tiltag i 2002 nævner Johannes Elsnab et par vellykkede kampagner og en ditto, der ikke har haft den store effekt. De to vellykkede kampagner drejer sig om det kommunale salg af kompostbeholdere og indsamlingen af papir og pap, og selv om nogle af kommunens store butikker fortsat er noget træge med hensyn til kommunens ønske om at få pap og papir afleveret til genbrug, så er kommunen alligevel nået op på det af Miljøstyrelsen fastsatte mål om i 2002 at have 55 procent pap og papir klar til genbrug. Har de to kampagner virket, så er det til gengæld kikset med en tredje. Det drejer sig om at aflevere skrotbiler frem for bare at lade dem stå efterladte i naturen. - Vores kampagne har tydeligvis ikke haft den store effekt, for skrotbilerne står der stadig. Det er hverken miljømæssigt eller æstetisk acceptabelt, og det er derfor et område, vi vil sætte endnu mere fokus på i år, slutter Johannes Elsnab.