EMNER

Eltra svigtede nordjyder - radioen var vågen

STRØM:Da Eltra svigtede og mørklagde store dele af Jylland forleden lørdag, kaldte Nordjyllands Radio ekstra mandskab på arbejde for at kunne informere lytterne om, hvad der var sket. Noget af det første, vi gjorde, var at kontakte Eltra, der har ansvaret for strømforsyningen. Ingen på hovedkontoret tog telefonen, så vi ringede til informationschef Per Andersen. Han var forbløffet, havde intet hørt om strømsvigtet, selv om der på det tidspunktet var gået mere end en time siden mørklægningen. Senere på formiddagen, da vi talte med ham igen, var han i stand til at gætte på en mulig forklaring på strømsvigtet, og han kunne angive omtrentligt, hvornår strømmen ville vende tilbage. Jeg skal ikke trætte Lars Kalsen (30.12.) med at fortælle om alle, vi ringede til lørdag formiddag i et forsøg på at indsamle så mange og så præcise oplysninger som muligt i bestræbelserne på at hjælpe lytterne. Men vi var bl.a. i kontakt med Eltra, Elsam, politi, Falck, lokale el- og varmeselskaber, sygehuse og mange andre. De første mange timer kneb det gevaldigt med at få oplysninger frem om omfanget af strømsvigtet og dernæst at få klar besked om, hvornår der kunne ventes lys over land igen. Således kunne man i radioen høre kommunikationsmedarbejder Torben Bülow, Eltra, forklare, at selskabet arbejdede hårdt på at få genetableret forsyningen og derfor ikke kunne oplyse yderligere om årsagen til strømudfaldet. Det var selvfølgelig ikke til særlig stor hjælp for de mange bekymrede nordjyder, som famlede rundt efter tændstikker og stearinlys. Vi forsøgte da også mange gange at få bedre informationer frem fra Eltra. Senere på formiddagen kunne man derfor høre selskabets informationschef Per Andersen sige, at han endnu ikke vidste præcist hvad der var sket, ud over, at nogle relæer havde afbrudt ledningen. Det kunne skyldes fejl på ledningen eller på relæerne selv. Mens vi sammen med resten af befolkningen ventede på Eltra, ringede vi til lokale myndigheder og andre, som kunne tænkes at være berørt af strømsvigtet. Gennem radioen opfordrede vi myndigheder og andre til at kontakte os, hvis de havde beskeder til borgerne. Men ingen fandt det nødvendigt at informere borgerne gennem regionalradioen. Vi ved ikke, om de glemte at tænke så langt eller, om de simpelthen var i samme situation som vi på radioen: At den ansvarlige for svigtet og løsningen på problemet, Eltra, var taget på sengen og var meget langsom til at komme med informationer. Svigtet har fået Eltra til at melde ud, at selskabet vil sikre sig mod fejl, før det giver sig til at sende mere elektricitet på ledningsnettet. Teknikerne er desuden på jagt efter de fejl, som var årsag til strømsvigtet forleden lørdag. Jeg har desuden skriftligt opfordret Eltra til også at evaluere sit kommunikationssvigt, så vi næste gang får hurtigere og bedre informationer frem til borgerne. Som det fremgår, var Nordjyllands Radios beredskab i orden. Men Lars Kalsen har ret i sin kritik af myndighedernes beredskab. Nu skete der ikke noget alvorligt denne gang, men hvad vil myndighederne stille op i en mere kritisk situation?