Eltra: - Vi gav vores bedste bud

Kollaps på kapelmarked gør producenter sultne, lyder forklaring på prisfald

EMNER 28. september 2002 08:00

AALBORG: Hos Eltra ødelægger klagen til Ombudsmanden ikke søvnen for den ansvarlige for selskabets priskalkulationer, ingeniør Søren Damsgaard. - Prisen på 12,5 mio. kr. var vores bedste bud for to år siden. Tallet var baseret på erfaringerne med kabellægning i hovedstadsområdet, hvor prisen var 16,5 mio. kr. pr. kilometer. Da der i Himmerland var tale om landbrugsarealer, vurderede vi prisen fire mio. kr. derunder, siger ingeniøren og tilføjer: - Et af problemerne med prisen på 400 kV-kabler er, at man ikke kan slå den op i et katalog. Samtidig var der og er stadig ganske få projekter i verden, mig bekendt på det tidspunkt kun i Tokio og Berlin, man kan sammenligne med. Det gør det meget svært at sætte pris på noget, der er så få, der laver, siger han. At prisen i den grad tog en rutsjebanetur skyldes ifølge ingeniøren, at leverandøren har set stort på udviklingsomkostningerne: - Kabler på det niveau er en helt ny teknologi, som det kostet enorme beløb at udvikle. Samtidig kræver det ekstremt store investeringer i anlæg at fremstille dem. Under normale omstændigheder ville prisen derfor ligge væsentligt over de 4,7 mio. kr, vi har fået dem til, siger han. Omstændighederne er imidlertid ikke normale i øjeblikket ifølge Søren Damsgaard: - Markedet for kabler er kollapset, og forklaringen på det, er liberaliseringen af elmarkedet, hvilket har fået elsektoren i mange lande til at skrue voldsomt ned for investeringerne. Det har fået mange kabelfabrikker til at lukke og slukke, f.eks. har den danske koncern NKT lukket to af sine tre fabrikker. - I den situation har det for den franske leverandør af de kabler, vi har fået, drejet sig om i det mindste at få et beskedent dækningsbidrag til maskineriet, så må udviklingsomkostningerne vente, siger Damsgaard, der venter, at på et fremtidigt mere normalt kabelmarked vil prisen ligge højere. - Andre tilbud ved licitationen var da også på mere end det dobbelte, og vi ville ikke i dag turde gå ud og budgettere med en pris på 4,7 mio. kr. i kommende projekter. Ifølge Eltraingeniøren var valget af vestløsningen ikke bare et spørgsmål om pris: - Naturmæssigt var alternativet et voveligt projekt, og teknisk ville det med fire strækninger jordkabler ialt være mere eksperimenterende, end vi brød os om. Den lavere pris på jordkablerne har for Eltra betydet en besparelse på ca. 100 mio. kr., men heraf kommer selskabet kun til at beholde et et antal millioner i den lave ende selv. - Kabler på 150 volts niveau er steget på det seneste, formentlig som følge af førnævnte fabrikslukninger, og derfor venter der os der en merudgift. Samtidig bliver erstatningerne til lodsejere, der er berørt af luftledningen større end ventet. Endelig indebærer den designkonkurrence, der har været holdt for de nye master, at disse blivere dyrere end vores standardmaster.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...