Socialforsorg

Embedslæge på sidelinien

HJØRRING:I forbindelse med sagen om udlejningsejendommen Østergade 18 har embedslægen tilbudt sin assistance for at vurdere sundhedsforholdene i ejendommen. Men det ser ikke ud til, at kommunens bygningsinspektør vil gøre brug af embedslægen. - Det første vi gør, er at tage ud og besigtige ejendommen. Hvis vi finder anledning til at inddrage embedslægen, så gør vi selvfølgelig det, men umiddelbart vil jeg ikke vurdere, at vi gør det i denne sag, siger bygningsinspektør Henning Eriksen. Grunden til, at han ikke vil inddrage embedslægen, er, at han tidligere har været ude med embedslægen at se på lejligheder, der svarer til Østergade 18. - Min vurdering er, at embedslægen vil sige, at der ikke er nogen overhængende sundhedsfare, og at beboerne ikke skal flytte derfra lige i øjeblikket, siger Henning Eriksen. Embedslæge Ib Steen Andersen har skrevet til den lejer, der har klaget over sundhedsforholdene, at "... på baggrund af billedmaterialet alene notere, at lovens krav om tilfredsstillende indeklima ikke synes opfyldt, men en dyrkningsidentifikation af svampeforekomsten vil forventelig kunne give svaret." Høringsfristen for klagen til Byggeteknisk Afdeling udløber i dag, hvorefter Henning Eriksen sammen med sine folk snarest vil tage ud og besigtige Østergade 18. Her vil de blandt andet udtage materiale fra svampesporene i væggene for at finde ud af, hvor sundhedsfarlige de er.