Embedslægen på kontrolbesøg

Embedslægen har været på uanmeldt besøg på Østervrå Ældrecenter. Af tilsynsrapporten fremgår det, at lægen har fundet forholdene tilfredsstillende.