Socialforsorg

Embedslægen tager det afslappet

BAM i små mængder er fuldstændigt harmløst, mener embedslæge Niels Holm Nielsen

HJØRRING:Selv om indholdet af pesticidet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsgifte, skulle overskride grænseværdien på 100 nanogram per liter ti gange, ser embedslæge Niels Holm Nielsen ingen grund til at hidse sig voldsomt op over det. I øjeblikket er der omkring 16 nanogram BAM per liter drikkevand fra Hjørring Vandværk, hvilket er langt under grænsen på 100 nanogram per liter, men når vandet fra de mest forurenede boringer bliver blandet op i det øvrige drikkevand, kan der blive tale om at overskride grænseværdierne. I en tidligere rapport fra embedslægeinstitutionen står der, at overskridelser på op til ti gange det maksimalt tilladte kan accepteres i en kort periode. Og at en kort periode kan være op til et år. Det huer ikke formanden for teknisk udvalg, Ole Ørnbøl (S), som udtalte til NORDJYSKE i går, at der vel er en årsag til, at man har fastsat nogle grænseværdier for pesticider, og det må være fordi de ikke er særlig sunde at spise eller drikke. Uønskede men harmløse Ifølge embedslæge Niels Holm Nielsen er grunden til grænseværdierne den, at man ikke vil have de fremmede stoffer i drikkevandet, og så har det mindre betydning, om pesticiderne er sundhedsskadelige eller ej. - Det er fuldstændigt harmløst, siger embedslægen om en overskridelse på 100 gange af BAM-indholdet i drikkevandet. Som eksempel på sprøjtegifters ufarlighed nævner han pesticidet artrazin, hvor den tilladte grænseværdi i fødevarer som grønsager er tusind gange højere end grænseværdien for drikkevand. Et års udsættelse Når myndighederne vælger at give vandværket lov til at overskride grænseværdien for BAM op til ti gange i et år, skyldes det, at så får man tid til at finde andre og renere steder at hente drikkevandet fra. Selv om spørgsmålet om rensning af vandet med kulfiltre ikke sorterer under embedslægen, tør Niels Holm Nielsen godt give et bud på, hvorfor myndighederne er så tilbageholdende med at give Hjørring Vandværk lov til den form for rensning. - Man skal ikke behandle sig frem til en bedre vandkvalitet, når man kan finde rent vand i andre boringer, siger Niels Holm Nielsen.