Embedslægens rapport

I årsrapporten for 2005 drager embedslægeinstitutionen stort set enslydende konklusioner om håndteringen af medicin på plejehjemmene i de 27 nordjyske kommuner: “Siden start af de uanmeldte tilsyn i 2002 og frem til tilsyn 2005 er der generelt arbejdet konstruktivt med medicinhåndtering, men der observeres fortsat i nogle plejeboligenheder uoverensstemmelser vedrørende medicinhåndtering.”