Socialforsorg

Embedslægerne samler kræfterne

AALBORG:Nu skal landets embedslæger arbejde tættere sammen. Det sker i en ny samarbejdsstruktur, der trådte i kraft ved nytår, hvor institutionen opdeles i fire samarbejdsregioner med nogenlunde samme befolkningsstørrelse. Hver region har en ledende embedslæge med ansvar for regionens faglige arbejde og løbende driftsopgaver. Jylland Nord dækker Nordjyllands amt, Viborg amt, Ringkøbing amt og Århus amt, og ledende embedslæge er her Anders Carlsen, Viborg. Formålet med strukturændringerne er at samle kræfterne inden for den enkelte region, så regionens embedslæger kan støtte hinanden og mere bredt kan hjælpe hinanden i tilfælde af særligt arbejdspres i en enkelt institution. Desuden kan embedslægerne specialisere sig noget mere end i dag. Med den nye ordning vil man hurtigt, systematisk og bedre tilrettelagt end hidtil kunne få støtte fra den embedslæge i området, der har den største viden om et særligt problem. Umiddelbart vil samarbejdsordningen ikke betyde noget for den enkelte borger. Der vil fortsat være en embedslægeinstitution i hvert amt, som man retter henvendelse til og får svar fra. Et svar, som undervejs måske har været vendt med andre embedslæger andre steder i regionen.

Forsiden