Lokalpolitik

Embedsmand, politiker og landmand

Mo­gens Rich­ter, 60 år på søn­dag, har man­ge bol­de i luf­ten som em­beds­mand ved Vej­di­rek­to­ra­tet, kom­mu­nal­po­li­ti­ker og fri­tids­land­mand.

Mo­gens Rich­ter, 60 år på søn­dag, har man­ge bol­de i luf­ten som em­beds­mand ved Vej­di­rek­to­ra­tet, kom­mu­nal­po­li­ti­ker og fri­tids­land­mand.

Mogens Richter, Klithusevej 21, Tranum, har mange bolde i luften, og det trives han fint med. På søndag fylder han 60, og han har ingen planer om at skrue ned for tempoet, når det handler om at passe jobbene ved Vejdirektoratet, som kommunalpolitiker i Jammerbugt Kommune og som fritidslandmand, hvor han har en alsidig bedrift med kødkvæg. Mogens Richter er født og opvokset i Hjørring, og selv om han for længst har slået rod i Han Herred, er han stadig vendelbo, påpeger han gerne. Efter uddannelse som landmåler gjorde han militærtjeneste ved ingeniørtropperne i Farum og avancerede til løjtnant med egen deling. Den vandt kompagnikonkurrence og blev som præmie udstationeret seks uger ved engelske tropper i Hameln i Tyskland. Efter militærtjeneste blev han ansat som konduktør ved Brønderslev Entreprenørforretning (Frits Halvorsen) med beskæftigelse ved motorvejen nord for Limfjordstunnelen, og senere fik han som egen opgave at stå for opførelse af HMAK i Hjørring. I begyndelsen af 1970¿erne blev Mogens Richter ansat ved Nordjyllands Amts vejkontor. Her har han igennem årene været med til at designe egen stilling med udfordrende og afvekslende opgaver, bl.a. på myndighedsområdet inden for vejlovgivningen og naturbeskyttelsesområdet. Han har endvidere medvirket ved udarbejdelsen af amtets prioriteringsplaner for cykelstier langs landevejene og har igennem mange år været bærende kraft ved udarbejdelse af projekter og anlæg samt indvielse af amtets rekreative stisystem, som nåede op på ca. 1200 km, inden amtet blev nedlagt. I forbindelse med kommunalreformen og amtets nedlæggelse ønskede Mogens Richter at komme til Vejdirektoratet og fungerer nu som entreprisestyrer ved Vejdirektoratets Vejcenter Nordjylland, som er etableret i lejede lokaler i Regionshuset (tidligere Amtsgården). Han blev endvidere udpeget som koordinator og indkøber i forbindelse med etablering af vejcentret og har derfor haft indflydelse på centrets udformning og indretning. Politisk har han i mange år været medlem af Venstre og blev valgt i byrådet i den tidligere Brovst Kommune. Han blev genvalgt ved valget til kommunalbestyrelsen i den nye Jammerbugt Kommune, hvor han er medlem af teknisk udvalg, beskæftigelsesudvalget, formand for hegnssynet og medlem af fredningsnævnet. Hans politiske mærkesager er bl.a. trafiksikkerhed, infrastruktur, natur og turisme. Privat har han også flere tillidsjob, bl.a. bestyrelsesmedlem i Aktieplantagen i Tranum og medlem af Lions Club, hvor han i to perioder har været præsident. Mogens Richter er gift med sygeplejerske Minna Lønstrup, og de har tre børn samt børnebørn. Fritidsinteresser er rejser - om sommeren med bil/campvogn til Sydeuropa og om vinteren gerne til oversøiske mål, bl.a. til familie og nationalparker i USA. Andre interesser er musik, gerne folkemusik, naturen og bøger. Fødselsdagen fejres på Rønnes Hotel ved Slettestrand med familie, naboer og venner.