Emsige p-vagter

PARKERING:Onsdag den 2. januar, hvor der var udsalgsfeber i Aalborg, og deraf følgende kamp om p-pladserne, kunne man komme til p-pladsen på torvet i Ågade midt på formiddagen og se, at det sædvanlige onsdagsmarked var reduceret meget kraftigt, og at sælgerne kun anvendte ca. halvdelen af området. Der var altså mere end 30-40 ledige p-pladser. Men onsdag og lørdag er der forbud mod parkering på denne plads på grund af de store torvedage. Denne ordning respekterer jeg selvfølgelig, når torvedagene optager al plads. En opringning til parkeringsvagterne blev besvaret med, at man ikke måtte parkere der, og at man ville få en parkeringsbøde hvis man gjorde det. Man kunne jo heller ikke komme til at betale for at parkere, da automaterne er indstillet til ikke at tage mod penge på torvedagene. Vi var en del bilister som valgte at respektere denne oplysning, om end under protest. Jeg håber at de der har fået en p-bøde på denne plads den dag, vælger at protestere over den utrolige emsighed og mangel på fleksibilitet p-vagterne udviser. Efter min mening opfører dette korps sig som små konger, helt uden at bruge bare en lille smule almindelig sund fornuft. Men det var da flot, at kommunen kunne finde ud af, fra samme dag, at hæve priserne på p-pladserne i byen.