En å og dens egn

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

hasseris å ved St. Restrup. tegning fra 1984.

KULTURHISTORIE Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen: "Hasseris Å" # # # # ¤ ¤ "Hasserisstuerne" hedder en forening, der har det formål at styrke Hasserisområdets sammenhold og historiske identitet, og siden 1998 har foreningen udgivet en årlig publikation. I år gælder det så den 15,7 km lange Hasseris å, der udspringer ved Øster Hornum øst for Nibe og løber igennem det himmerlandske plateau for gennem et bælte af lave strandenge at søge mod Limfjorden. Minutiøst redegøres for åens løb gennem tiderne med angivelse af opstemninger, gravede kanaler og udnyttelsen af åen fra sted til sted med stor vægt på forholdene ved Restrup Hovedgaard. I 1594 blev en række vandløb sammen med Hasseris Å ved Gammel Hasseris ført sammen og ledt ind til Vesterå og Ny Mølle i Aalborg gennem en gravet kanal, men i forbindelse med koleraepidemien i 1853 blev man klar over, at åløbene gennem Aalborg var sundhedsfarlige, fordi man tømte latrinerne ud i dem. Derfor begyndte fra i 1870erne at overdække dem. Bogen er ikke alene en ås historie. Den er også en egns historie, for der er gjort et enormt arbejde for at tilvejebringe de tilgrundliggende undersøgelser, lokalhistorisk som landshistorisk og geografisk. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen: "Hasseris Å" 52 sider, ca. 75 kr. Hasserisstuerne