En advarsel

GAS:Rusland har lukket for gasleverancerne til Europa. Titusinder har stået uden varme samtidig med, at frostvejret havde ramt store dele af Europa. Det er fint, at der er fundet en kortsigtet løsning, men vi bør tage dette som en advarsel om at finde en langsigtet energiløsning. EU bør satse på mere forskning i og udvikling af alternative energiformer. EU bør være førende, når det gælder alternativ energi, som 2. generations biobrændsel og vindenergi, ikke blot for at redde vores belastede klima, men også for at skabe selvforsyning, så man ikke længere skal være afhængig af Rusland. Sofie Carsten Nielsen spidskandidat (R) til Europa-Parlamentet, Linnésgade 35 2.tv., 1361 København K. sofie@ep09.eu www.sofiecarstennielsen.dk www.radikale.net/sofie-carsten-nielsen