Lokalpolitik

En æra er slut

Efter 20 år med Borgerlisten er det nu slut

Uffe Sørensen (til venstre) og Bendt Danielsen stopper begge i politik sammen med Borgerlisten. Foto: Kurt Bering

Uffe Sørensen (til venstre) og Bendt Danielsen stopper begge i politik sammen med Borgerlisten. Foto: Kurt Bering

Mange gange har Borgerlisten været det samlende midtpunkt i Brønderslev Byråd. Men en æra slutter med den byrådsperiode, der netop er slut. Borgerlisten er efter 20 år ikke længer repræsenteret i Brønderslev Byråd. Bendt Danielsen, Uffe Sørensen og Johnny Sort Jensen har alle ønsket at stoppe. I de seneste fire år har Borgerlisten haft tre repræsentanter i byrådet. I 2002-2006 var der fire medlemmer fra Borgerlisten i Brønderslev Byråd. Der var tre fra 1998 til 2002. Der var ét medlem i 1994-1998 og ét i 1990-1994. Bendt Danielsen har været med i alle 20 år. Borgerlisten opstod i en slags protest mod blokpolitik. Det mener Bendt Danielsen også er lykkedes. Direktør Kaj Frederiksen er formand for Borgerlisten, og har været det i alle 20 år. - Vi har hele tiden haft en stor styrke i vort bagland, bemærker Uffe Sørensen og Bendt Danielsen. Han fortæller, at hans beslutning har været velovervejet. - Men jeg havde dog gerne set, at Borgerlisten også havde opstillet 17. november, siger han. Der er da også gjort mange forsøg, men det er ikke lykkedes at finde afløsere. Om det er definitivt slut, eller om Borgerlisten skal opstille til kommunalvalget i 2013, afgøres i marts 2010, hvor Borgerlisten har generalforsamling. Ved valget i 2005 var Borgerlisten med til at skabe den brede konstituering. Mikael Klitgaard havde samlet et flertal på 15 ud af byrådets 29 repræsentanter i de hektiske natteforhandlinger. Men i de tidlige morgentimer krævede Borgerlisten en bred konstituering, og det blev det så. Alle 29 bakkede op om Mikael Klitgaard. Bendt Danielsen har i denne periode haft en formandspost - udvikling og planlægning. Uffe Sørensen har været med i økonomiudvalget samt i forsyningsudvalget. Bendt Danielsen fremhæver som gode oplevelser det gode samarbejde i byrådsgruppen gennem hele perioden. - Vi har også haft en god dialog med borgerne i kommunen. - Og så har vi også haft et godt samarbejde og gensidig respekt i byrådet. En af de store opgaver har været kommuneplanen på ca. 1000 sider, som nåede at blive klar til december. På december-mødet i byrådet fortalte Bendt Danielsen om kommuneplanen 2009-2021. Kommuneplanen bliver først vedtaget i 2010 - altså uden Bendt Danielsen. Borgerlisten har også i den sidste periode sat sit fingeraftryk på blandt andet OK-Klassen på Dronninglund Skole. Den første periode som medlem af Dronninglund Byråd - 1990-1994 - blev noget speciel. Den daværende Dronninglund Kommune havde en dårlig økonomi og blev sat under administration. - Det gav mange udfordringer. I perioden 2002-2006 skulle kommunesammenlægningen forberedes. - Det var en spændende tid, fortæller Bendt Danielsen. De tre nu forhenværende byrådsmedlemmer mener, at de har haft en vis frihed som repræsentanter for Borgerlisten. Listen er ikke upolitisk, men står uden for almindelig partipolitik. Bendt Danielsen har været både 1. og 2. viceborgmester, og har foretaget en del vielser. Bendt Danielsen indrømmer, at hverdagen bliver lidt anderledes fremover. - Byrådsarbejdet har hidtil været min største og mest omfattende fritidsinteresse. - Vi er også en redaktionsgruppe på fem, der for tiden skriver på den jubilæumsbog, der planlægges udgivet i forbindelse med Dronninglund Idrætsforenings 75-års jubilæum 15. maj 2010. Han har også gennem en årrække været meget aktiv i Dronninglund Idrætsforenings håndboldafdeling, hvor Dronninglund Cup er én af årets store aktiviteter. Bendt Danielsen er ungdoms- og uddannelsesvejleder på Dronninglund Skole. Det fortsætter han med.