Skolevæsen

En af kommunens bedste institutioner

BUDGET:I forbindelse med nedskæringerne, budget 2003, har kommunen foreslået at nedlægge en række institutioner - bl.a. Børnehaven Nr. Uttrup. Vi vil gerne prøve at forklare lidt om netop denne institution - på baggrund af mange års kendskab hertil. Børnehaven er én af de små 30 børns børnehaver. Vi er klar over at disse børnehaver er en smule dyrere i drift, men lad os nu for en stund glemme ordet penge. Vi har her at gøre med en institution, hvor nærhed, omsorg, tryghed, og ikke mindst et meget lavt støjniveau er rammerne for vore børn. Vi har et personale som ikke findes andre steder - to 25 års jubilarer, én 20 års jubilar, og resten følger tæt efter. Børnehaven har netop holdt 50 års jubilæum, og er for få år siden blevet gennemrenoveret for et millionbeløb. Ved genindvielsen sagde daværende rådmand Henning G. Jensen, at vi her stod med byens bedste børnehave. Også han havde fået øjnene op for de kvaliteter, vi omgives af hver dag. Da vores ældste pige skulle starte i børnehave, var hun hæmmet af en flereårig mavelidelse, som gjorde, at udviklingen af hendes grovmotorik stod stille, ligesom hun begyndte at stamme. Hun er en meget stille og forsigtig pige, og kan ikke klare støj og megen uro, (hvilket har gjort at hun flere gange har måttet tage hjem fra skole), og derfor var vi tvunget til at vælge en lille børnehave. Hun startede i Børnehaven Solsiden, som også er en lille børnehave, men efter en måned kunne vi heldigvis få hende flyttet derfra, til Børnehaven Nr. Uttrup. Her tog man straks fat på hendes motoriske og sproglige vanskeligheder, og da hun skulle starte i skole, var hun fuldstændig på lige med de andre børn, ligesom hendes stammen var helt forsvundet. Vi kan ikke takke børnehaven nok for, hvad de har gjort for os. Nu er hendes lillesøster så i børnehaven, og i dette tilfælde har det været de skarpe kanter der skulle slibes af, så hun kan omgås og acceptere andre. Også her har det garvede personale gjort et uvurderligt arbejde. Vi taler her om en institution, som kommunen kan være stolt af. Hvor der er plads til leg og alvor, trøst og omsorg, forståelse og opbakning, samt ikke mindst indlæring i stor stil. Vi har fra vores lokale skoles side fået udtalt, at: De børn vi modtager, som er bedst forberedt til at starte i skolen - kommer fra Nr. Uttrup Børnehave. Det skyldes bl.a. at man har et helt fantastisk samarbejde mellem børnehave, skole og DUS. Kære politikere - Vær stolte af jer selv. Bevar én af kommunens bedste institutioner - Børnehaven Nr. Uttrup"!