Frederikshavn

En aftale skal overholdes

Kære Niels Ole Fredborg Nielsen. Jeg har med stor interesse og glæde læst Jens Hedegaards læserbrev i søndsags og dine kommentarer hertil. Du har misforstået noget, når du siger, at "løfter ikke gælder til evig tid". I vort tilfælde er der ikke tale om et løfte, men om en aftale, og aftaler gælder indtil de ændres ved en ny aftale mellem aftaleparterne. Frederikshavn kommune - og Frederikshavn havn - har da også gentagne gange bekræftet, at der er tale om en aftale i henhold til hvilken mine onkler, doktor Knudsen samt Jysk Murer Entreprenør afgav retten til fri hav og strand mod en fastholdelse af et dejligt naturareal i det nye opfyldte område. Da vi havde fået ret ved den sidste aftale med kommunen besluttede vi, at aftalen skulle tinglyses som en servitut. Men det ændrer intet ved, at der bagved tinglysningen ligger en klokkeklar aftale. Når jeg var for en tinglysning skyldes det, at alle, der købte ejendom i Frydenstrands-kvarteret, kunne se aftalen og derved forstå den merværdi, som det dejlige naturområde har for alle beboerne og for den sags skyld turisterne og andre besøgende i Frederikshavn. Jeg er derfor sikker på, at der er mange, der står bag den kommende retssag, som vi vil føre for at håndhæve den indgåede aftale. Men hvor er det let for kommunens vise råd at løbe fra indgåede aftaler - de skal jo ikke selv betale for retssagerne - tænk blot på, hvad sagen omkring Blue Burger om til at koste borgerne i Frederikshavn.