Frederikshavn

En aften i sognegården om Kamillus Hjørring

Palliationssygeplejerske Dor­the Buch­wald vil for­tæl­le om sit ar­bej­de med al­vor­ligt syge men­ne­sker. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

Palliationssygeplejerske Dor­the Buch­wald vil for­tæl­le om sit ar­bej­de med al­vor­ligt syge men­ne­sker. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

HOSPICE:Hvordan går det med Kamillus Hjørring? Det kan man høre om ved et møde i Sognegården i Bindslev onsdag 16. januar. Her vil frivillighedskoordinator Inger Larsen fortælle om støtteforeningen Kamillus, der tilbyder besøgsvenner til uhelbredeligt syge og døende. Sygeplejerske Dorthe Buchwald, som er palliationssygeplejerske ved Sygehus Vendsyssel i Hjørring, vil fortælle om sit arbejde med alvorligt syge og døende mennesker.