Sverige

En aften med fokus på samerne

HALS: 45 fremmødte havde forleden en vellykket aften på Fjordparken i selskab med forfatter og redaktør Henning Asp Poulsen, Aalborg. Således blev man guidet gennem en tur fra Danmark til "Nordkalotten", hvor man bl.a. besøgte samerne og hørte om nævnte befolkningsgruppes daglige kamp for at bevare dens områder i Norge, Sverige og Finland. Om urfolket samerne i nord fortalte foredragsholderen videre, at disse er de ældste urfolk i verden efter nyere forskning. Samerne har kæmpet for deres rettigheder til at udnytte naturens ressourcer, ligesom de har kæmpet for at bevare deres hellige pladser. En overgang blev samerne af svenskerne tvunget til - som slaver - at gå i minerne og arbejde, og på et tidspunkt nåede skolepligten samerlandet, og man forbød de samiske sprog i skolen, hvorfor det blev uudholdeligt at gå i skole. Senere oprettedes samiske foreninger, og det endte til sidst med, at en FN-resolution gav samerne et urfolks rettigheder. Der blev oprettet et samerting, og dette fik bl.a. indflydelse på egne medier. Rendriften er stadig et arealkrævende erhverv, men indtil nu har man kunnet bevare den gamle levevis. Foredraget var ledsaget af dejlige billeder, som illustrerede hele forløbet i foredraget.