Brønderslev

En alternativ løsning

MARKVEJ:Efter at have læst udvalgsformand Karsten Fredriksen fortolkning af udvalgets beslutning om genetablering af markvej, vil vi gøre klart, at Venstres begrundelse for at stemme for var, at vi gav landmanden mulighed for en alternativ løsning med en sti i stedet for en markvej. Faktisk mener vi modsat Karsten Fredriksen, at kommunen skulle kræve, at markveje, når de har udtjent deres formål, skal opdyrkes, da markveje tit er bundsikret med byggeaffald, sten og lignenede (hvilket i øvrigt er lovligt), kunne blive renset og genopdyrket, så jorden igen kunne blive brugt til det, den er beregnet til nemlig landbrug. Så kan man oprette stier, hvor natur og flora kan begrunde offentlig adgang. stier har den fordel at hvis den bliver brugt er stien tilgængelig, og hvis den ikke bliver brugt er der ingen sti, men så er behovet der jo heller ikke. Så hvis ikke der tages hensyn til begge parter i lignende sager, bliver det ikke stemt igennem med Venstres stemmer!