Frederikshavn

En bananstat værdig

Efter at have lyttet til den hjemvendte statsminister i tv onsdag aften, hvori han fastholdt, at krigen mod Irak var i overensstemmelse med FN, må man efterfølgende spørge Fogh: Hvad er så forklaringen på, at amerikanerne helt op til starten på krigen brugte mange ressourcer på at få vedtaget en ny resolution i Sikkerhedsrådet, som legitimerede krigen? Powell gik endda så vidt, at han var indstillet på at ville nøjes med et såkaldt "moralsk flertal", dvs. blot der var 8 ud af 15 medlemmer for, var amerikanerne villige til at betragte krigen som legitimeret. Det er naturligvis helt uacceptabelt og en bananstat værdigt, i den grad at fifle med FN's spilleregler og se bort fra vetoretten, men ikke en gang et sådan flertal kunne amerikanerne få igennem Sikkerhedsrådet. Statsministeren har sammen med Bush om nogen bidraget til at underminere FN's troværdighed. Paul Rode Andersen Hans Egedes Vej 33, Frederikshavn pra@frederikshavn.dk