Ledelse

En beskeden mand takker af

Efter 32 år siger Mogens Ramlov farvel til Hjørring Kommune

HJØRRING:Han gør ikke meget væsen af sig, ham Mogens Ramlov, der har været ansat i Hjørring Kommune i 32 år. Først som kontorassistent i socialforvaltningen, siden i en ditto stilling i økonomisk forvaltning, der udviklede sig til en stilling som leder af lønkontoret - og siden 1990 som personalechef for kommunens godt 2700 ansatte. Men nu skal det være slut. På fredag, 20. juni, holder kommunen afskedsreception for den 60-årige personalechef, som stopper sit ansættelsesforhold med udgangen af denne måned. Så er tiden kommet til andet end den daglige tilknytning til arbejdsmarkedet - tiden er moden til nye input i det Ramlovske liv. Det var ellers ingen nem opgave at få hold på personalechefen, da han vejrede, at NORDJYSKE var interesseret i et farvel-interview. For hvorfor nu det, og hvad skulle det monstro nytte ... ville nogen overhovedet læse den slags. Og ja, det mente NORDJYSKE jo nok, hvorfor personalenchefen med en sekretærs hjælp blev udsat for et stille, vedholdende pres, indtil han til sidst accepterede at mødes med en journalist. - Mogens Ramlov er den type, der går efter resultaterne, og han er bestemt ikke interesseret i at fortælle om sig selv. Men det vil være rigtig godt med en artikel, sagde kommunaldirektør Poul Erik Graversen, da han hørte om planerne. Og Mogens Ramlov er da tydeligvis også populær på de lange gange i Codanhus, hvor hans stille, venlige væsen givetvis vil blive savnet, når hans kontor tirsdag 1. juli står tomt og øde hen. Bløde værdier Da Mogens Ramlov blev ansat i Hjørring Kommune i 1971, var ledelsesstilen en ganske anden end nutidens fokuseren på bløde værdier, personalepleje- og udvikling. Dengang arbejdede man efter helt faste regler og retningslinier, og selv om der generelt var opbrud i samfundet, var det ikke noget, der smittede af på den kommunale ledelsesstil - umiddelbart. - Da jeg blev personalechef i 1990, var der stadig meget præcise rammer for arbejdet. I dag arbejder vi efter en værdibaseret ledelse, hvor det handler om, at den enkelte medarbejder har indflydelse på sit arbejde, og processen fra det ene værdisæt til det andet var jeg meget involveret i at indføre, siger Mogens Ramlov, som altid har haft en bestemt tilgang til dette at være personalechef. - Jeg har altid haft den holdning, at den frihed, man selv har adgang til i sit arbejde, skal andre også have. Man får kun en god og helhjertet arbejdsindsats fra mennesker, der vises tillid og ansvar, og det vil fremtidens arbejdsgivere skulle indse er vejen frem, siger Mogens Ramlov. Da lønreformen med Ny Løn blev indført i 1998, havde mange kommunalt ansatte en forventning om, at det betød flere penge i lønningsposen. Sådan gik det ikke, og netop Ny Løn er noget, som Mogens Ramlov har brugt rigtig meget tid på de senere år. - Ny Løn fylder meget og udfordrer os alle, netop fordi der ikke har været flere penge i det. Og så ændrer man jo ikke bare en lønkultur, som har været rodfæstet gennem generationer, over en nat. Jeg tror ikke på, at det kommer til at fungere, før vi får nogle personalegrupper, der efterlyser Ny Løn, siger Mogens Ramlov. Den gode chef - En god personalechef er en, der er i stand til at reflektere over, hvad der foregår i en virksomhed - og er i stand til at agere på det, siger Mogens Ramlov lidt forsigtigt om sit job gennem de seneste 13 år. Og der har da også været rigeligt at agere på gennem årene. Omkring 80 forskellige personalegrupper med hver sin overenskomst har Mogens Ramlov skulle forhandle med, ligesom han har skulle tage stilling til de meget forskellige behov, de mange forskellige faggrupper har - og har haft. Men nu er det snart slut. Mogens Ramlov vil ikke mere og trækker sig tilbage til et otium, som gerne skulle komme til at rumme helt nye udfordringer. På det konkrete plan er han ikke videre meddelsom, men oplyser blot, at han har brug for en "planløs tilstand uden rammer". - Jeg har masser af energi og tror på, at jeg kan udfordre mig selv fremover, siger Mogens Ramlov, som bor sammen med sin hustru, der stadig har nogle år som sygeplejerske tilbage.