EMNER

En bestialsk henrettelse

@$:SÆBY:Følgende er et uddrag fra ”Døden på Østre Fælled”: Det går langsomt for Stuende at komme op ad trappen til skafottet. Han lider stadig af eftervirkningerne fra et styrt med sin hest nogle måneder tidligere. Men endelig står han på skafottet, som er sølet ind i vennens varme blod (Greve Brandt er netop blevet henrettet, red.). Scenen gentager sig:Dommen bliver læst højt, og derefter brækker skarpretteren Stuenses våbenskjold. Det kniber for den dømte at få overtøjet af, så skarpretteren Mühlhausen (bødlen, red.) må hjælpe ham med knapperne. Mens mængden i åndeløs spænding ser til, anbringer Danmarks tidligere diktator sig foran to blodindsmurte blokke. Øjeblikket er kommet. Mühlhausen træder frem, lader øksen falde, og et øjeblik efter har han hugget Struenses højre hånd af, En vældig krampetrækning af smerte ryster den dømte, inden han igen kommer på plads foran blokke. Skarpretteren løfter for anden gang den tunge økse. Men han er åbenbart blevet nervøs, for hugget fejler. Den stærkt lidende Struense forsøger at rejse sig, men bliver holdt nede. Og så falder endelig det næste hug, der gør en ende på hans lidelser. Da Stuenses afhuggede hoved bliver løftet op, glider tungen ud. Det får den kongelige anklager til at udbryde: ”Se, gehejmeministeren vil endnu engang diktere os en ordre”. De mange tilskuere ser tavse til, for man er rystede over den barbariske handling. Imens fortsætter rakkerdrengene deres arbejde. De tager tøjet af liget og parterer det derefter på samme måde, som det er sket med Brandt. Snart ligger også Struenses kropsdele i den ventende arbejdsvogn, som så forlader henrettelsespladsen. Med blodet dryppen skrumpler kærren til Vestre Fælled, hvor de to hoveder bliver sat på stager. På stagerne sidder også de dømtes afhuggede hænder. De parterede kropsdele bliver anbragt på hjul og stejle til advarsel for andre. Omkring dem ses flokke af skrigende måger og krager.