En bet for Flygel Venner

Økonomiudvalget kunne ikke finde penge til koncertflygel

SÆBY:Trods skuffelse overet et afslag arbejder FlygelVenner i Sæby ufortrødent videre i bestræbelserne på at skaffe penge til køb af et koncertflygel til den store sal i det nye kulturhus i Sæby. Men det er en slemt bet for Flygel Venner, at Sæby Byråds økonomiudvalg netop har givet afslag på en ansøgning om et starttilskud på 50.000 kr. til flygel-købet. Økonomiudvalgets afslag skete med den begrundelse, at der ikke er afsat midler til formålet på indeværende års budget. I stedet er udvalget indstillet på, at ansøgningen eventuelt kan indgå i drøftelserne om budgettet for 2006. Kulturhusets musikskoledel ventes taget i brug i august i år. Den kommunale musikskole får også lokaler i det nye kulturhus. Musikskolens nuværende flygel er alt for lille til den store sal i huset. Der er behov for et større koncertflygel, der vil koste et sted mellem 200.000 og 400.000 kr., oplyser musikskoleder Jens Nielsen, der samtidig fortæller, at det er meningen, at musikskolens nuværende lille flygel skal placeres et andet sted i kulturhuset.

Forsiden