EMNER

En bette go' kommune

En bette Go’ kommune med en sund rod og motiverede medarbejdere og politikere.

Mogens Gade

Mogens Gade

2008 har således været året hvor dels den sikre drift har været på dagsordenen - men så sandelig også den fremtidige udvikling – bl.a. via vedtagelsen af en række politikker på forskellige områder. Lad mig i den forbindelse fremhæve sundhedspolitikken som et godt eksempel på en flot proces - et fint resultat - og ikke mindst en række konkrete handlinger der vil sikre politikkens virkeliggørelse. Skal det lykkes for os at gøre Jammerbugt Kommune til et godt sted at leve og være - ja, så kræver det en koordineret indsats af alle gode kræfter. Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune. Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler og i administrationen bliver der udvist gejst og vilje. Fortsæt det gode arbejde - vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.